Den nye tyske regerings fiskeripolitik

Scholz

Af regeringsgrundlaget for den nye tyske regering bestående af SPD, Bündnis 90/Die Grünen og FDP fremgår, at man straks vil nedsætte en fiskerikommission –”Zukunftskommission Fischerei“- der skal komme med anbefalinger til udviklingen af bæredygtigt fiskeri og akvakultur, omfattende såvel kystfiskeriet som det EU-regulerede dybhavsfiskeri.

Regeringen er indstillet på at begrænse trawlfiskeriet og i højere grad tilpasse fangstteknikker til specifikke arter. Garnfiskeriet skal i højere grad reguleres i pagt med hensynene til naturbeskyttelse. Regeringen anerkender de tyske lystfiskerorganisationers indsats for natur- og artsbeskyttelse.

Regeringen vil være forpligtet på at bevare kystfiskeriet og arbejde for at den fælles fiskeripolitik i EU baseres på en retfærdig, videnskabeligt baseret fastlæggelse og tildeling af fangstkvoter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s