Den grønne check eller hvorfor man ikke skal stole på politikere

Grøn check

Regeringen har den 7. september 2021 med publikationen ”Danmark kan mere I” fremlagt ti fremskridt for Danmark i et tiårigt perspektiv.

Udspillet sigter angiveligt på at gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere og øge beskæftigelsen med mere end 10.000 personer frem mod 2030.

Som led i finansieringen af indsatserne foreslår regeringen en delvis afskaffelse af den såkaldte ”grønne check”. I FFL 2022 angives det samlede provenutab ved den grønne check til omkring 3 mia. kr. hvoraf omkring 1 mia. kr. vedrører pensionister.

Den grønne check

Den grønne check blev indført i 2010 som en skattefri kompensation på 1.300 kr. for de forhøjede energi- og miljøafgifter. I modsætning til en tidligere kompensation, der faktisk blev givet i form af en check – den såkaldte Schlüter-check – blev den ”grønne check” i 2010 givet ved forskudsopgørelsen som et nedslag i den beregnede indkomstskat. Der blev desuden ydet et tillæg på 300 kr. pr. barn under 18 år – dog til højest 2 børn!

Baggrunden for den grønne check var et politisk ønske om at kompensere mindrebemidlede, børnefamilier og pensionister for en række afgifts­forhøjelser i forbindelse med 2009-skattereformen – den såkaldte Forårspakke 2.0.

Den grønne check er siden justeret flere gange. Som led i aftalen om finansloven for 2012 blev der fra 2013 som en ekstra og generel kompensation for aftalte skatte- og afgiftsstigninger indført et supplerende tillæg til den grønne check til familier med lave indkomster. Tillægget er et fast nominelt beløb på 280 kr. årligt, og det tildeles personer med en indkomst, der i 2021 ikke overstiger et grundbeløb på 247.900 kr.

Som led i aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften (FSA) fra efteråret 2014 blev den grønne check og den supplerende grønne check til børnene igen justeret og gradvist reduceret fra 2015 til 2022.

Ved aftalen fra november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften blev den grønne check og den supplerende grønne check for ikke-pensionister igen yderligere reduceret fra 2018 og frem mod 2025. Folkepensionister og førtidspensionister blev friholdt for denne yderligere reduktion i grøn check, og tillægget til grøn check for personer med lave indkomster blev fastholdt uændret.

Mindrebemidlede mister 525 kr. om året

For 2021 udgør den grønne check årlig 525 kr. for alle mindrebemidlede, og 280 kr. ekstra, hvis man tjener mindre end 247.900 kr. og 120 kr. for højest 2 børn under 18 år.

Den grønne check er indkomstafhængig og aftrappes ved indkomster over 424.200 kr. og bortfalder helt ved indkomster over 431.700 kr.

Pensionister får 875 kr. og 200 kr. for højest 2 børn under 18 år.

Regeringen vil nu helt afskaffe den grønne check for andre end pensionister, mens den supplerende grønne check for børn fortsætter og forhøjes til 240 kr. pr. barn.

Det betyder, at personer med en indkomst under 424.700 kroner mister 525 kroner om året samt op til 240 kr. for 2 børn. For personer med indkomst over 431.700 kroner i 2021 har afskaffelsen af den grønne check ingen betydning.

Regeringen forsvarer fjernelsen af den grønne check for nogle grupper, med at de til gengæld – ligesom alle andre – får billigere el, når elafgiften sænkes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s