Konkurrence, åbne markeder og cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og reparationer

Den 9. juli 2021 udstedte præsident Joe Biden i USA en såkaldt ”executive order” med henblik på at fremme konkurrencen i den amerikanske økonomi og forhindre monopol- og karteldannelser.

Den amerikanske Federal Trade Commission blev således anmodet om at udarbejde nye regler for at løse “nogle af de mest presserende konkurrenceproblemer i hele vores økonomi”.‎ Præsident Biden ønsker angiveligt at gøre det lettere at få en ødelagt smartphone repareret hurtigt og til en rimelig pris.‎

Federal Trade Commission, FTC, er et uafhængigt amerikansk regeringsorgan, som skal sikre den frie konkurrence og beskytte forbrugerne mod unfair forretningsmetoder. FTCs fem medlemmer er udnævnt af præsidenten med Senatets godkendelse og sidder for syv år ad gangen. FTC blev oprettet i 1914 som et led i præsident Wilsons antitrustlovgivning, men blev i begyndelsen kritiseret for ineffektivitet og for at være for sympatisk indstillet over for erhvervslivet. Efterhånden beskæftiger FTC sig overvejende med forbrugerbeskyttelse.

I juli meddelte FTC, at kommissionen bl.a. ville fokusere på producenter, der indførte reparationsrestriktioner for virksomheder, offentlige myndigheder, arbejdstagere og forbrugere.‎

Ifølge en ‎‎rapport i The Wall Street ‎‎Journal‎‎, kontaktede FTC allerede i juli McDonald’s franchise ejere for at få nærmere oplysninger om problemerne med ødelagte ismaskiner.‎

I USA er det åbenbart blandt faste McDonald-kunder velkendt, at McDonald’s ismaskiner ofte bryder sammen. Ismaskinerne kræver løbende rengøring og vedligeholdelse, men hvis noget går galt og maskinen ikke fungerer korrekt, kan/må personalet ikke selv med det samme udbedre problemet. McDonald kræver at der skal tilkaldes en autoriseret tekniker. Det tager tid og i mellemtiden må is-kunderne gå forgæves.

FTC undersøger ikke kun McDonalds men ser generelt på om producenter etablerer barrierer for at ejerne af produkter selv kan udbedre skader. Baggrunden for FTC-kampagnen er det åbenlyst urimelige i at virksomheder gør det næsten umuligt for brugere og uafhængige teknikere at reparere moderne produkter, især forbrugerelektronik.‎

EU måske længere fremme

I marts 2021 trådte ‎‎de første reparationslove for‎‎ husholdningsapparater nogensinde i kraft inden for EU. Kravene, der sigter på at få produkter til at holde længere, være mere bæredygtige og bidrage til den cirkulære økonomi, forpligter producenterne til at levere reservedele i op til 10 år. Reglerne gælder i første omgang lamper, vaskemaskiner, opvaskemaskiner og køleskabe.

I kritikken af de nye regler er det blevet anført, at adgang til reservedele og reparationsmanualer er forbeholdt “professionelle reparatører” i modsætning til “slutbrugere”, som fortsat har begrænset eller slet ingen adgang. ‎

Det er op til de nationale myndigheder at definere ”professionel reparatør” og kritikerne mener, at fabrikanterne alligevel selv vil afgøre, hvem de giver adgang til.‎

Yderligere åbning af markederne

Hvis reparationsmarkedet for eksempelvis elektronik skal være helt åbent, forudsætter det at de europæiske myndigheder i fremtidige forordninger giver adgang til reservedele og reparationsoplysninger til alle, herunder uddannelsesaktiviteter såsom reparationscaféer og forbrugere.‎

‎En anden reparationsbarriere er, at der er begrænset adgang til udbydere af reparationstjenester. Google er blevet kritiseret af uafhængige reparatører for siden 2019 at have blokere for uafhængige reparatørers annoncer på nettet. I USA rapporterer nogle værksteder om fald i indtægterne på så meget som 70 procent, efter at Google fjernede deres annoncer.

Fremtidig lovgivning bør også forhindre brug af software, hardware og varemærke/copyright til at gøre uafhængige reparationer ulovlige.

‎Den 3. juni 2020 ‎‎tabte‎‎ en uafhængig smartphonereparatør sin sag mod Apple i Norges højesteret. Henrik Huseby var anklaget for at importere falske iPhone-skærme til reparation af telefoner. Huseby hævdede, at han brugte “renoverede” skærme, og at Apple ikke stiller renoverede eller originale reservedele til rådighed for uafhængige reparatører, så han havde ikke noget alternativ. De tekniske detaljer i sagen kom ned til varemærkekrænkelse, da mange Apple-komponenter er markeret med et meget lille “Apple” logo usynligt for forbrugerne.‎

Der er også brug for at forbyde brug af softwarelåse og såkaldt reservedelsparring, der‎ bliver mere og mere almindelige inden for forbrugerelektronik og forhindrer reparation af uafhængige aktører uden adgang til OEM-software (Original Equipment Manufacturer) og diagnosticeringsværktøjer.‎

Nogle reservedele har et unikt serienummer, som er parret med en individuel enhed ved hjælp af software. Hvis nogen af disse dele skal udskiftes under en reparation, accepteres de ikke, medmindre de via software fra producenten er godkendt til enheden.‎ Ved denne praksis kan producenterne kræve, at kun nye ægte reservedele, der sælges af dem, kan bruges til at udføre en reparation. Dermed kan producenten effektivt kontrollere hvem der kan reparere, omkostningerne og typen af reparationer, der kan udføres.‎

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s