Slaget ved Isted den 25. juli 1850

Istedløven-blå

Slaget på Isted Hede 25. juli 1850 var et slag under Treårskrigen, og et af de største slag i danmarkshistorien. Næsten 40.000 danske soldater kæmpede mod 27.000 slesvig-holstenere på Isted Hede i Slesvig.

Treårskrigen eller 1. Slesvigske Krig varede fra 1848 til 1850/1851. Den er i Tyskland også kendt som den Slesvig-Holstenske krig. Det var en dansk borgerkrig, der havde sin årsag i den spændte situation i den danske helstat i 1848.

De tysksindede, nationalliberale slesvig-holstenere krævede støttet af Østrig-Preussen hertugdømmerne Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark og sammenslutning til en tyskpræget slesvig-holstensk stat.

Den danske, nationalliberale ejderpolitik sigtede mod en adskillelse af hertugdømmerne. Dvs. at Slesvig som dansk skulle integreres mere eller mindre i Kongeriget Danmark, mens Danmark ville give afkald på det rent tyske Holsten (og Lauenburg).

Den slesvig-holstenske oprørshær kæmpede mod den danske regering. De storpolitiske interesser og Preussens indblanding gjorde krigen til et internationalt spørgsmål. Stormagterne England, Rusland og Frankrig var især optaget af at bevare ligevægten og freden i Europa, og herfra manedes til mådehold i kravene fra Berlin og Wien og opfordringer til København om at give indrømmelser.

I 1850 havde Preussen efter pres fra stormagterne trukket sig ud af krigen, og slesvig-holstenerne stod alene tilbage, men mange tyske frivillige meldte sig under den slesvig-holstenske trikolore. Den danske hær var nu overlegen i antal og den var bedre uddannet end fjendens hær.

Efter hårde kampe mellem den 24. og 25. juli stod danskerne tilbage som sejrherre. Sejren var imidlertid dyrekøbt, og danskerne led betydeligt større tab end slesvig-holstenerne. Efter sejren ved Isted tog den danske hær stilling på Dannevirke.

Istedløven

I tiden efter Treårskrigen, blev slaget ved Isted, symbol på den danske sejr. Til minde om slaget skabte H.W. Bissen den berømte Istedløve,

Den blev opstillet på Flensborg Gamle Kirkegård 1862, men blev efter nederlaget i 1864 som krigsbytte ført til Berlin, hvor den blev opstillet ved det preussiske kadetakademi i Berlin-Lichterfelde.

Efter et initiativ af Henrik V. Ringsted, korrespondent for Politiken, blev statuen i 1945 returneret til Danmark af USA’s forsvar, der transporterede statuen til København, hvor den blev overgivet til Christian 10. Statuen blev placeret uden for Tøjhusmuseets gård. Den 10. september 2011 vendte Istedløven tilbage til sin oprindelige plads på Flensborg kirkegård, hvor mange af de faldne fra slaget ligger begravet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s