Klimahensyn og økonomisk udvikling

Egypten

Joe Bidens klimaudsending, John Kerry, har netop besøgt Egypten, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater med det formål at mobilisere opbakning til klimaindsatsen forud for ‎‎klimatopmødet COP26 i Glasgow i november.‎

I et interview med Quartz magazine efter besøget i Kairo havde Kerry rosende bemærkninger til Egyptens arbejde med at bygge sol- og vindmølleparker. Men han advarede også præsident Abdel Fattah Al-Sisis regering mod at investere for meget i olie- og gasproduktion, som i dag er en hjørnesten i landets økonomiske udviklingsstrategi.

Ifølge John Kerry, bør Egypten hvad angår fossile brændsler gå videre med forsigtighed – især hvis Egypten ønsker at sætte et godt eksempel som den ‎‎sandsynlige vært for næste års COP27‎‎.‎

Hensynet til økonomisk udvikling

Ifølge Quarts affødte Kerrys advarsler følgende bemærkning fra Paul Sullivan, forelæser i energi ved Johns Hopkins University, og tidligere tilknyttet The American University i Kairo:

”Den egyptiske befolkning vokser, og de forsøger at industrialisere. Det kan man ikke klare med solpaneler. Hvis Egypten afstår fra at udnytte sine olie og gasressourcer, kan det få alvorlige konsekvenser for landets økonomiske stabilitet. Jeg misunder ikke de massive, komplicerede og følelsesmæssige valg, de står overfor”.

“The population is growing and they’re trying to industrialize. You can’t capture that with solar. If Egypt leaves its oil and gas in the ground, that could severely impact its economic stability. I do not envy the massive, complicated, and emotional trade-offs they have to deal with.”

Paul Sullivan, energy lecturer at Johns Hopkins University, and former faculty member of the American University in Cairo.

Egyptens olie- og gasambitioner

Egypten er et af de tættest befolkede områder i Afrika og er med sine 99 millioner indbyggere (2019) det folkerigeste land i Nordafrika, Mellemøsten og den arabiske verden. Det er desuden det 13. folkerigeste land i verden. Hovedparten af dets indbyggere bor ved Nilens bredder, hvor den eneste opdyrkelige jord findes, – på ca. 40.000 km2. De store områder i Sahara-ørkenen, der udgør hovedparten af Egyptens areal, er tyndt befolket. Omkring halvdelen af Egyptens indbyggere bor i bymæssig bebyggelse med de fleste i de tætbefolkede Kairo, Alexandria og andre større byer i Nildeltaet.

Egypten prøver i øjeblikket af al kraft at tiltrække udenlandske investeringer i olie-og gassektoren – i produktion, forskning, efterforskning. Egypten har indgået aftaler i størrelsesordenen 74 milliarder dollars‎‎ siden 2014, herunder med amerikanske virksomheder som ExxonMobil og Chevron.

I 2019 blev Egypten takket være opdagelsen i 2015 af store gasforekomster offshore og i den nordlige del af Nil-deltaet og omkring Alexandria for første gang nettoenergieksportør,‎‎ og landet kæmper nu ‎‎for en andel i det enorme marked for ‎‎flydende naturgas, LNG,‎‎ til Europa‎.

Naturgasproduktionen forventes i 2021-22 at nå op på 7,2 milliarder kubikfod om dagen – en stigning på 9 procent i forhold til sidste år.

Det egyptiske olieministerium har oplyst, at det sigter mod at fuldføre boringen af ​​ti naturgasbrønde i Delta- og Middelhavsregionerne samt at forberede sig på at bore ni andre, gennemføre en seismisk undersøgelse og underskrive tre nye udviklingskontrakter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s