Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søger en ny direktør til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Ansøgere, der forudsættes at have en videregående akademisk uddannelse med fokus på offentlig forvaltning, f.eks. cand.scient.pol., cand.polit., cand.oecon., cand.scient.adm. eller cand.jur., skal søge inden 1. august 2021.

Håbefulde ansøgere kan måske have glæde af at blive mindet om hvad der har været kerneopgaven siden styrelsens etablering i 1972 – udbetaling af EU’s enormt komplicerede og hele tiden ændrede landbrugsstøtte til tusindvis af danske landmænd og beboere i landdistrikterne.

EF-Direktoratet

Danmarks medlemskab af EF fra 1973 betød at der skulle etableres en dansk administration af EF’s markedsordninger for landbrugsvarer, frugt og gartneriprodukter samt fiskerivarer m.v. Det skete med etableringen af Direktoratet for markedsordningerne, EF-direktoratet, i Frederiksborggade 18, København K.

Som direktør for det nye udbetalingsorgan for EF-landbrugsstøtte blev udpeget den erfarne, tidligere ekspeditionssekretær m.v. fra landbrugsministeriets departement, V. S. Begtorp.

På daværende tidspunkt var ekspertisen på områder som datalogi, operationsanalyse og statistik i betydeligt omfang koncentreret i forsvaret. Herfra udlåntes major P.B. Rasmussen, der med en uddannelsesmæssige baggrund efter gymnasiet og en officersuddannelse ved hæren og videregående studier af operationsanalyse og statistik, samt datalogi og matematik blev ansat i EF-direktoratet i 1972. Som kontorchef med ansvar for økonomi, budgetter, regnskab og EDB m.v. deltog han i opbygningen af det danske organ for udbetaling af EF-landbrugsstøtte. P.B. Rasmussen var meget langt fra den traditionelle landbrugsministerielle bureaukrat, men opgaven lykkedes så godt, at EU-direktoratets digitalisering og Edb-systemer tjente som et forbillede for tilsvarende organer i de andre medlemslande. P.B. Rasmussen assisterede senere ved organiseringen af det græske interventionsorgan, og han var medlem af flere EF-arbejdsgrupper vedrørende svindel og økonomisk kriminalitet.

P. B. Rasmussen blev senere statskonsulent i Rom og Riyadh, før han i 1994 vendte tilbage direktoratet, der i mellemtiden havde skiftet navn til EU-direktoratet. Efter pensionen i 1997 begyndte han at studere matematik og datalogi ved Københavns Universitet og han har været en drivende kraft i etableringen af IT-Universitetet.

Landbrugsministeriet i 1973

Landbrugsministeriet var i 1973 en kæmpe organisation. I departementets 2 afdelinger var der 9 kontorer, og administrationsområdet omfattede udover det nyoprettede direktorat for Markedsordningerne tillige: Matrikeldirektoratet, Direktoratet for Skov- og Klitvæsenet, Veterinærdirektoratet, Statens jordlovsudvalgs administration, Veterinære institutioner, Forsøgsinstitutioner og Kontrol- og tilsynsinstitutioner.

Det kneb gevaldigt for Begtorps efterfølgere at holde EU-direktoratet agilt, og den løbende opdatering af de aldrene edb-systemer blev skammeligt forsømt. Direktoratet havde åbenlyse problemer, da den nye hektar-støtte blev introduceret i 1994, og siden har institutionen, der i dag hedder Landbrugsstyrelsen, jævnligt haft problemer med at få ekspederet landbrugsstøtten i rette tid.

It og digitalisering

Ansøgere til stillingen som direktør i Landbrugsstyrelsen, bør være opmærksom på, at det af opslaget fremgår, at ”Det er en fordel, hvis dine erfaringer også tæller håndtering af udfordringer på it- og digitaliseringsområdet”. Det er ikke kun en fordel – det er en helt afgørende forudsætning, hvis styrelsen skal trækkes ud af det morads, den befinder sig i for nærværende.

One thought on “Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søger en ny direktør til Landbrugsstyrelsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s