Når socialdemokrater vil prøve at lægge pres på de konservative

Søren Pape 1

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil om kort tid begynde forhandlinger om nye ydelser til kontanthjælpsmodtagere og flygtninge/indvandrere på integrationsydelse.

Grundlaget for forhandlingerne vil være forslag fra ydelseskommissionen, der blev nedsat i december 2019 som følge af et klart krav fra den socialdemokratiske regerings røde støttepartier.

Baggrunden var, at Lars Løkke Rasmussens regering af Venstre, Konservative og Liberal Alliance vedtog, at indføre et kontanthjælpsloft og en lav integrationsydelse for flygtninge og indvandrere.

Der blev ikke lagt skjul på, at sigtet bl.a. var at flygtninge skulle opfatte forholdene i Danmark som mindre attraktive og dermed holde sig væk fra Danmark.

Det har lige siden har været en mærkesag for regeringens støttepartier. Påstanden har været, at de lavere ydelser har ramt herboende med børn og bidraget til øget fattigdom og ulighed. I debatten hævder venstrefløjen, at 60.000 børn vokser op i fattigdom.

Hvis forhandlingerne om de kommende ydelser resulterer i blot den mindste lille stigning i ydelserne vil det være problematisk for mange gode medlemmer af socialdemokratiet, men også en foræring til de mest udlændingekritiske blå partier, der vil bekæmpe ændringerne og hævde, at Danmark igen bliver en flygtningemagnet.

Vil de konservative bryde de blå partiers samarbejde?

Presset på den socialdemokratiske regering vil alt andet lige blive mindre, hvis det lykkes at få blot et blåt parti med i en kommende aftale.

Det blå parti kunne være Konservative.

Det er ingen hemmelighed, at samtidig med, at Søren Pape Poulsen i udlændinge- og retspolitikken har drejet partiet i en mere klassisk borgerlig retning, er den konservative profil i på social-, undervisnings- og kulturområderne udvisket. Bortset fra modstanden mod arve- og topskat er partiets holdning til den økonomiske politik uklar og den tidligere grønne profil er nedtonet.

Frederiksbergkonservative kustoder savner en mere socialkonservativ linje fra partiet. Den fløj af partiet vil presse på for, at Søren Pape med ydelsesforhandlingerne får en chance for at vise, at ”Konservative stadig har et hjerte, der banker for de svageste”, og at partiet også tæller andre medlemmer end strammerne på udlændingeområdet.

Hvad bør Søren Pape gøre?

Selvfølgelig bør Søren Pape og de konservative ikke lade sig separere fra Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige og blive beskyldt for at være udlændingeslapper.

Partiet bør selvfølgelig indlade sig i forhandlingerne – hvis de bliver inviteret – men have for øje, at det sandsynlige resultat er, at ændringer i kontanthjælp og integrationsydelse nødvendigvis kun kan gennemføres, hvis regeringen kan blive enige med støttepartierne.

One thought on “Når socialdemokrater vil prøve at lægge pres på de konservative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s