Frederiksberg og kommunalfuldmagten

Ladestander

I kampagnen forud for kommunalvalget i november 2021 har den unge borgmester på Frederiksberg, Simon Aggesen, lagt en offensiv grøn strategi. Nu vil han gøre sit til, at Frederiksberg kan bidrage til målsætningen om 1 million grønne biler og 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030.

Nu vil han have lov til at støtte etableringen af ladestandere på Frederiksberg. Aggesen er indstillet på, at skatteborgerne på Frederiksberg skal bidrage til at støtte etableringen af ladestandere, hvor der ellers ikke er et marked.

Det næste bliver vel, at Frederiksberg kommune også skal yde finansiel støtte til at alle frederiksbergborgere får mulighed for at anskaffe en grøn bil?

Kommunalfuldmagten

I øjeblikket er det heldigvis sådan, at danske kommuner som hovedregel er afskåret fra at udøve erhvervsvirksomhed i konkurrence med private aktører uden særlig lovhjemmel.

Kommunalfuldmagten sætter grænser for hvad kommunerne for skatteborgernes penge kan kaste sig ud i.

På energiområdet har vi haft en række eksempler, der har været med til at definere grænsen mellem lovlig kommunal aktivitet og energiforsyning. Der har ligeledes været en række sager, der har bidraget til at begrænse energiselskabernes sideaktiviteter for elkundernes regning.

SEAS-eventyret med tomatgartneri på Masnedø, og Sønderjyllands Maskinfabrik ejet af Sønderjyllands Højspændingsværk er stadig i tydelig pinagtig erindring.

Lov om elforsyningsvirksomhed

Elforsyningsvirksomhed reguleres af elforsyningsloven, og kommuners engagement i aktiviteter omfattet af loven, skal ske på samme vilkår som alle andre virksomheder.

Simon Aggesens korstog for verdens redning vil derfor kræve en eksplicit lovhjemmel.

Selvom den socialdemokratiske regering og et flertal i Folketinget måtte være fristet af den grønne Frederiksbergborgmester til at åbne op for nye ”grønne” offentligt-private partnerskaber, OPP, bør vi ikke ignorere de klare historiske advarsler.

Brixtofte og OPP

Vi kan takke Peter Brixtofte og ”Farum-modellen” for, at OPP og de dertil knyttede deponeringsregler for kommunernes vedkommende er betryggende reguleret i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunalfuldmagten burde begrænse de værste excesser, men de gældende deponeringsregler sikrer, at de økonomiske forhold er fremme i lyset, når der i kommuner og regioner træffes politiske beslutninger for skatteborgernes regning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s