Når ånden er rede, men kødet er skrøbeligt

Peter Birch1

Kristeligt Dagblad kan den 28. maj 2021 oplyse, at der i Helsingør Stift verserer en bemærkelsesværdig præstesag. Biskop Peter Birch har med kort varsel aflyst en præsteordination, da det kom frem, at kandidaten havde misbrugt sin stilling som frivillig i en rådgivningstjeneste til i strid med reglerne for tjenesten at indlede et forhold til en bruger. En unavngiven person har desuden underrettet biskoppen om, at den afviste ordinand skulle have udnyttet sit hverv i rådgivningstjenesten til at få seksuel kontakt med ”adskillige kvinder”.

Biskop Peter Birch har ellers nok at se til på den private front. Peter Birch er ikke ubekendt med kødets skrøbelighed og han har selv været fristet af andre kvinder end ægtefællen, og derfor ligger biskoppen nu i skilsmisse. Det oplyste han bare ikke under bispevalgkampen, som fandt sted i løbet af sommeren og efteråret sidste år. Men det burde han have gjort, hvis det stod til en præst og to menighedsrådsmedlemmer i Lyngby Kirke, som ligger i Helsingør Stift.

I Kristeligt Dagblad havde de i begyndelsen af marts et debatindlæg under overskriften ”Hvorfor er biskoppens skilsmisse og nye forhold en offentlig hemmelighed?”. Her kritiserede de tre debattører, at den nye biskop kort efter indsættelsen i januar fik ”konen skiftet ud med kampagnelederen”, hvilket de mener har gjort valgkampen til ”et offentligt stævnemøde”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s