Pensionering af biskopper

Biskopper

Den 21. maj 2021 kunne Kristeligt Dagblad oplyse, at Roskilde Stift skal have ny biskop i august 2022, når Peter Fischer-Møller ved udgangen af august 2022 fratræder.

Udmeldingen kommer, i forbindelse med at Peter Fischer-Møller fraflytter sin embedsbolig. Der er godt et år til, at han fratræder sin stilling, men han meddeler sin fratrædelse allerede nu i forbindelse med flytningen, men at han godt lige vil have Roskilde Stifts 1000-års jubilæum med.

Udmeldingen kommer nu, idet den nu 65-årige Peter Fischer-Møller er fraflyttet sin embedsbolig og ikke ønsker, at den tomme bispebolig skal skabe uønskede spekulationer.

Sagen viser, at Fischer-Møller ikke er uden fornemmelse for profane emner som f.eks. familiens privatøkonomi. Biskoppens tjenestebolig er godt nok både præsentabel, rummelig og billig, men dels beskattes Fischer-Møller (lempeligt) af værdien af tjenesteboligen, men mere afgørende er, at man i disse tider med stærkt stigende ejendomspriser ikke er ”med på vognen”. Derfor har biskoppen købt et hus sammen med sin hustru, parrets søn og sønnens familie.

Peter Fischer-Møller har siden 2008 været biskop over Roskilde Stift, og dermed har han siddet i spidsen for stiftet i 14 år. Han har siden 1984 arbejdet som præst.

Peter Fischer-Møller siger i anledning af meddelelsen om hans pensionering: “Jeg har som biskop altid sagt, at jeg ikke skulle blive ved, til jeg bliver 70. Jeg regnede med at have brugt det meste af mit krudt og mine gode ideer, når vi var nået derhen, hvor vi er omtrent nu, så det har været planen hele tiden, at jeg skulle stoppe inden jeg blev 70.”

Hvis hans indstilling om at blive til han var 70 havde været kendt ved bispevalget i 2008, kunne valget have fået et andet udfald.

I kirkelige kredse har den passende længde af en biskops embedsperiode været et debatemne.

Debatten er opstået fordi nogle undrer sig over, at Peter Fischer-Møller fortsat er biskop over Roskilde Stift, eftersom samtlige bispekandidater under valgkampen i 2008 tilkendegav, at de ville træde af som biskopper efter 10 år.

Peter Fischer-Møller har tidligere erkendt, at han nok svarede ja til spørgsmålet om han ville fratræde efter 10 år, men at han ikke fandt, at dette spørgsmål var vigtigst. En af Fischer-Møllers modkandidater, domprovst i Helsingør Steffen Ravn Jørgensen, anfører, at det er tænkeligt, at bispevalget var faldet anderledes ud, såfremt Fischer-Møller ikke havde samtykket i at gå efter 10 år.

Sagen viser, at man ikke nødvendigvis kan regne med, at løfter før et valg i den danske Folkekirke, vil blive indfriet efter valget.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s