Det Radikale Venstres tyrkertro på EU

rasmushelve-1476442737-65.jpg

Det Radikale Venstre har ved flere lejligheder kritiseret regeringen for ikke helt og fuldt at bakke op om EU-samarbejdet og for manglende europæisk solidaritet. Senest i forbindelse med statsministerens rejse til Israel for at drøfte vacciner, blev hun af RV korrekset for at sende et forbeholdent signal i forhold til det europæiske samarbejde. De radikale savner, at ”der bliver stemplet 100 procent ind på det europæiske samarbejde”. Danmark burde satse på EU-sporet for at sikre, at der er vacciner nok til alle på europæisk plan.

Det Radikale Venstre altid har været bedrevidende og parate til at dømme andre som politiske ukorrekte. Andre partier bebrejdes jævnligt for at fokusere for meget ved EU-samarbejdets svagheder som f.eks. velfærdsturisme, udlændinges studier i Danmark med SU-støtte, problemer med østeuropæiske tyvebander og den pinagtige handlingslammelse vedrørende migranter og sikring af de ydre grænser.

Hvorfor kan man ikke stole på de Radikale?

I 1980’erne vidste vi dog, hvor vi havde Det Radikale Venstre – sammen med de andre klakører til Sovjetunionens fjernstyring af Vestens såkaldte fredsbevægelser! Det Radikale Venstre, der allerede i 1949 havde stemt mod Danmarks deltagelse i NATO, havde et betydeligt medansvar for den såkaldte ”fodnotepolitik” fra 1982-88. Det Radikale Venstre gik ikke op i anstændighed og politisk korrekthed, da partiet sikrede det parlamentariske flertal til alle fodnote-dagsordnerne op gennem 80’erne. I hele perioden plejede Det Radikale Venstre samtidig utilbørligt tætte forbindelser med det Stasi-styrede Bondeparti i Østtyskland.

Nu er RV tilhænger af det indre marked – tidligere var de imod

Partiets uforbeholdne EU-støtte og tilslutning til klimapolitik og et fælles indre grønt energimarked er bemærkelsesværdig, når man erindrer partiets tidligere skepsis over for tankegangen bag selve det indre marked.

I 1986 kæmpede netop De Radikale mod den grundlæggende traktat bag Det Indre Marked, og i de samme år underløb de sammen med de andre illoyale elementer på Venstrefløjen konsekvent den udenrigs-, sikkerheds- og europapolitik, som Poul Schlüter og Uffe Ellemann-Jensen forsøgte at føre. Nu vil de Radikale have, vi skal forlade os på at EU løser alle problemer. Mon det er klogt?

2 thoughts on “Det Radikale Venstres tyrkertro på EU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s