Oxymoron og Peter Goll

petergoll-1566382737-72.jpg

Den 12. april 2021 blev det meddelt, at Peter Goll bliver partner med Kresten Schultz-Jørgensen og indtræder som partner og kommerciel direktør i Oxymoron Communications.

Det betyder samtidig, at Peter Goll overfører alle aktiviteter fra sit nuværende rådgivningsselskab GOLL IMPACT til OXY.

OXY har i de sidste 2 år fokuseret på indhold, det vil sige særlige sektorer, samfundstransformation og kundernes konkrete forretning, og med Goll skal der tilføres nye kompetencer, der kan styrke den udvikling yderligere.

Ifølge Den Store Danske kommer bureau-navnet ”oxymoron” af græsk oxys ”skarp, skarpsindig, sur” og en afledning af moros ”dum”.

Et oxymoron er en talefigur, der sammenstiller begreber, som modsiger hinanden logisk, f.eks. larmende stilhed, tøsedreng, dumsmart, redelig reklame og astroturfing.

Kresten Schultz-Jørgensen

Kresten Schultz-Jørgensen ydede som chefredaktør sit bidrag at dagbladet Aktuelt efter en langvarig dødskamp sluttelig blev kørt sænk. Med dagbladet Dagen gik det hurtigere: med Schultz-Jørgensen som chefredaktør i 2002 nåede avisen kun at udkomme 41 gange, inden selskabet bag gik konkurs den 6. december samme år.

I 2007 stiftede han bureauet LEAD Agency, som han forlod igen i 2018, hvor han stiftede Oxymoron. Tanken var dengang at fokusere på personlig rådgivning ”inden for mixet mellem ledelse og kommunikation”:

”Jeg er inspireret en anden rådgivningsmodel, hvor man bruger trusted advisors og derfor vil jeg fremover lave personlig rådgivning. Det skal ikke være et stort bureau, men blot mig selv og maks. fire andre medarbejdere”.

Læsere af Berlingske Tidende udsættes for Kresten Schultz-Jørgensens følsomme klummer – senest om pandemiens helte. Schultz-Jørgensen er desuden kendt for bøger, der kredser om fællesskabets, demokratiets og kulturens muligheder i en verden, der bliver mere global.

Noget kunne tyde på, at Schultz-Jørgensens oprindelige forretningsmodel for Oxymoron er slået fejl. I hvert fald er sigtet med Peter Golls partnerskab nu at tilføre nye kompetencer og dynamik.

Peter Golls spidskompetencer

Konkurrencerådet uddelt i 2018 en lammende kritik af Falck – der efter at have tabt et ambulanceudbud til Region Syddanmark til hollandske Bios i sensommeren 2014 – på det groveste misbrugte sin dominerende stilling på markedet for ambulancetjenester og orkestrererede en kampagne mod ambulancevirksomheden Bios.

Det fremgår af Konkurrencestyrelsens redegørelse, at kampagnen byggede på en kommunikationsstrategi, der havde som overordnet mål at ”skabe bekymring”: ”Borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere og responstiderne længere. Det bliver kaotisk og folk risikerer at dø”. Målet var, at ”udbuddet bliver annulleret”.

Flere kommunikationsbureauer var involveret i hele sagen, herunder Advice, Rud Pedersen og tidligere kommunikationsdirektør i 3F, Palle Smed, der i dag har sin egen konsulentvirksomhed. Derudover fremgår det af redegørelsen, at Danmarks største fagforening, 3F, spillede en rolle i sagen.

Peter Golls ansvar

Uanset andres involvering var det Peter Goll, der fra sit direktørsæde i Falck orkestrerede hele den masterplan, som Konkurrencerådet vurderede til at være lovstridig. Sagen blev anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) og kendt som bagmandspolitiet.

Peter Goll havde som en del af Falcks koncernledelse med titel af Senior Vice President Falck og Global Head of Business Projects og Customer Relations Manager Falck orkestreret hele den masterplan for at få Bios ned med nakken, som Konkurrencerådet altså vurderede til at være ulovlig.

Kritik fra Kresten Schultz-Jørgensen

Kresten Schultz Jørgensen, der i januar 2019 var medlem af bestyrelsen i brancheforeningen Kreativitet & Kommunikation, hvor han også er formand for PR-brancheudvalget, udtalte til Dansk Markedsføring – talerør for medie-, salgs-, marketings-, reklame- og kommunikationsfolk – at Falck og de tilknyttede bureauer bl.a. havde brudt med to af de helt centrale elementer i den professionelle del af PR-branchens etiske DNA: Den første er, at man ikke må sværte andre til. Den anden er, at man ikke må sejle under falsk flag, som Konkurrencerådet konkluderer i sin afgørelse, at Falck har gjort.

Han understregede, at den form for adfærd er uforenelig med det etiske regelsæt, som medlemmerne af brancheforeningen bør følge, og han frygtede, at sagen potentielt kunne skade hele den danske PR- og kommunikationsbranche.

Kresten Schultz-Jørgensen henviste til, at den internationale organisation for kommunikationsbranchen, The International Communications Consultancy Organisation, ICCO, i oktober 2017 vedtog den såkaldte Helsinki-deklaration.

Deklarationen, som de danske PR-firmaer tiltrådte i november 2018, definerer i 10 artikler de etiske og professionelle retningslinjer for kommunikationsvirksomhed.

Ifølge Kresten Schultz-Jørgensen dokumenterer Konkurrencerådets afgørelse, at adskillige etiske retningslinjer overtrædes i Falck/Bios-sagen. F.eks. fremgår det i Helsinki-deklarationens artikel 6: “To be forthcoming about sponsors of causes and interests and never engage in misleading practices such as “astroturfing”.

Nyt syn på Peter Goll

Kresten Schultz Jørgensens tidligere kritiske syn på Peter Goll og Falck-sagen er nu afløst af velvilje:

”Peter er efter min mening en af de skarpeste rådgivere i Danmark. Han har den kommercielle erfaring, der skaber relevans for kunderne, og han har ført drevet et PR-firma på højeste hylde. Og så har vi kendt hinanden gennem tyve år. Det giver en sikkerhed i rollefordelingen og en respekt begge veje.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s