Kan man overhovedet regne med Dan Jørgensen?

Dan Jørgensen4

I klimaaftalen for energi og industri mv. fra 22. juni 2020 var det magtpåliggende for Dan Jørgensen og aftalepartnerne, at gøre det af med olie- og naturgasfyr. De 460.000 olie- og naturgasfyr, der står rundt omkring i Danmark, skulle skrottes hurtigst muligt og erstattes af varmepumper eller fjernvarme. Hvis ikke ville det ikke være muligt at nå målsætningen om 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030.

Nu meddeler en jublende Dan Jørgensen, at det danske gasforbrug får et stort, grønt ryk fremad, da andelen af CO2-neutral biogas forventes at stige fra 30 procent til omkring 70 procent af det totale gasforbrug i 2030.

Betyder det, at borgerne alligevel ikke skal påføres milliardudgifter til at udskifte naturgasfyr med dyre varmepumper? Betyder det også, at vi alligevel ikke skal skrotte samfundets investeringer for mange milliarder i et udbygget naturgassystem?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s