EU og Grønland underskriver ny fiskeriaftale

Grønland EU fiskeri

Den 22. april 2021 underskrev EU og Grønland en ny fiskeriaftale – en såkaldt Sustainable Fisheries Partnership Agreement, SFPA, og en protokol, der vil styrke samarbejdet på fiskeriområdet i de næste fire år med mulighed for en toårig forlængelse.

Aftalen, der i realiteten blev færdigforhandlet allerede i begyndelsen af januar 2021, vil gøre det muligt for EU-flåden at fortsætte fiskeriet i Grønlands farvande i en periode på fire til seks år, samtidig med at den fortsat bidrager til udviklingen af fiskerisektoren i Grønland.

Aftalen fastlægger fiskekvoter for de samme arter som i den tidligere aftale (torsk, rødfisk, hellefisk, rejer og lodde). Makrel er også blevet medtaget i aftalen, men i første omgang med en fangstkvote på 0.

Landsstyret (Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug) har tidligere oplyst, at aftalen for EU-landene betyder, at der må fanges færre grønlandske fisk. Kvoten for rødfisk falder med 2.360 tons, ligesom kvoten for hellefisk reduceres med 500 tons, rejer med 250 tons og lodde med 7.000 tons. Til gengæld øges torskekvoten med 150 tons.

EU betaler for fiskeriadgangen

EU betaler for adgangen til at fiske i grønlandske farvande. Betalingen er fordelt på en betaling for fiskerirettigheder, en licensbetaling fra EU-rederier og en sektorbudgetstøtte. Det samlede finansielle bidrag til Grønland i hele protokollens levetid løber op i omkring 130 millioner euro – svarende til omkring 980 millioner danske kroner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s