Verdens skovareal bliver mindre, men med lavere hastighed end tidligere

Skovareal

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, har siden organisationens grundlæggelse monitoreret verdens skove. Hvert femte år offentliggør FAO en konsolideret vurdering af skovsituationen i ”Global Forest Resources Assessment”. Af den seneste udgave fra 2020 fremgår det, at verdens skovareal er på 4,06 mia. ha (4.060 mio. ha) svarende til 31 pct. af jordens samlede landområde. Ca. 95 pct. af skovarealet er naturskove mens 5 pct. er plantager.

Skovarealet svarer til 0,52 ha pr. indbygger i verden.

Skovene er næsten ligeligt fordelt mellem tropiske og ikke-tropiske skove. Troperne har med 45 pct. den største andel af skovene, fulgt af den boreale zone (nordlige zone med stedsegrøn nåleskov), den tempererede zone og den subtropiske zone.

Over 54 pct. af verdens skove er i kun 5 lande: Rusland, Brasilien, Canada, USA og Kina).

Siden 1990 har nettotabet af skov verden været på i alt 178 mio. ha – svarende til arealet af Libyen. I perioden 1990-2020 er tilbagegangen imidlertid bremset betydeligt op som et resultat af nedgang i afskovningen i nogle lande og nyplantning og naturlig udvidelse af skov i andre lande. I perioden 1990-2000 skete skovtabet med en årlig hastighed på knap 2 promille – i 2010-2020 er tilbagegangen reduceret til omkring 1 promille om året.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s