Er social og økonomisk retfærdig grøn energiomstilling mulig?

Dan Jørgensen 3

I slutningen af januar 2021 kunne Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen oplyse, at han var udnævnt som formand for IEA’s (Det Internationale Energiagentur) nye globale energikommission, ”Our Inclusive Energy Future: The Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions”. Statsminister Mette Frederiksen var af IEA udpeget til protektor for kommissionen, og ifølge Dan Jørgensen var Danmark dermed sat i spidsen for Det Internationale Energiagenturs (IEA) arbejde med social og økonomisk retfærdig grøn energiomstilling.

IEA har efterfølgende præciseret, at Dan Jørgensen ikke skal styre kommissionen alene, idet formandskabet forstærkes med en co-chair: den senegalesiske Minister of Petroleum and Energy, Sophie Gladima.

Medlemmerne af kommissionen skal identificere og undersøge de vigtigste økonomiske og sociale udfordringer, som den grønne omstilling medfører og komme med løsningsforslag på dilemmaerne. Det drejer sig blandt andet om udfordringer omkring økonomisk rimelighed, grønne jobs og vækst, inklusion, adfærd og befolkningernes deltagelse i den grønne omstilling.

Selvom det i Danmark efter Klimarådets opfattelse går for langsomt, og regeringens klimaindsats hverken er gennemtænkt eller koordineret, sagde IEA’s generaldirektør, Fatih Birol, ved etableringen af kommissionen: ”Medlemmerne af vores nye globale kommission for en retfærdig grøn energiomstilling vil lede den globale dialog og dele oplevelser og forbedre praksis på området. Danmark har allerede vist betydelig globalt lederskab inden for dette emne, og derfor er jeg glad og beæret over, at statsminister Mette Frederiksen har sagt ja til at være protektor for kommissionen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til at være formand”.

Kommissionen mødes første gang den 15. marts 2021, og det er meningen at kommissionen skal fremkomme med konkrete politikanbefalinger i efteråret 2021 forud for COP26, der planlægges afholdt i Glasgow, Skotland, fra 1. til 12. november 2021.

https://www.iea.org/news/ministers-from-around-the-world-join-global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s