Finans Danmark

FinansDanmark Tillid

Kommunikationsdirektør Stine Luise Goll søger en digital redaktør til Finans Danmark.

Med årets underdrivelse anføres det, at ”den finansielle sektor har stor bevågenhed af bl.a. politikere og af medier”. Realiteten er som bekendt, at finanssektoren og interesseorganisationen Finans Danmark udsættes for daglig kritik og har mistet en stor del af den danske befolknings tillid, og at der skal helt ekstraordinære indsatser til for at forbedre sektorens image.

Måske Stine Luise Goll bør overveje at konsultere ægtefællen Peter Goll, der er kendt langt udenfor kommunikationsbranchen for involveringen i Falcks ulovlige adfærd i Bios-sagen?

Baggrunden for offentlighedens indsigt i den Gollske-metode var Konkurrencerådets lammende kritik af Falck – der efter at have tabt et ambulanceudbud til Region Syddanmark til hollandske Bios i sensommeren 2014 – på det groveste misbrugte sin dominerende stilling på markedet for ambulancetjenester og orkestrererede en kampagne mod ambulancevirksomheden Bios.

Det fremgik af Konkurrencestyrelsens redegørelse, at kampagnen byggede på en kommunikationsstrategi, der havde som overordnet mål at ”skabe bekymring”: ”Borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere og responstiderne længere. Det bliver kaotisk og folk risikerer at dø”. Målet var, at ”udbuddet bliver annulleret”.

Tidligere kommunikationschef i Københavns Lufthavn, Peter Goll, orkestrerede fra sit direktørsæde i Falck masterplanen, der involverede flere kommunikationsbureauer, herunder Rud Pedersen og Advice, og som Konkurrencerådet vurderede til at være lovstridig.

Så vidt vides, har Peter Goll nu tid i kalenderen til at påtage sig nye spændende opgaver for Finans Danmark.

https://finansdanmark.dk/om-os/job-i-finans-danmark/ledige-stillinger/?hr=show-job%2F68417%26locale%3Dda_DK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s