Greenpeace skiller sig af med Kristian Sloth

Kristian Sloth

Den tidligere DR-journalist Kristian Sloth (kendt for sit risengrød-interview med Bertel Haarder) har siden 2018 været ansat hos Greenpeace med fokus på mindre kødproduktion og mere produktion af økologisk, plantebaseret mad til mennesker. Fra DR-tiden huskes Kristian Sloths kampagner mod kastrering af smågrise, halebid, halekupering, svinetransporter, MRSA og brug af zink.

Da Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren i marts 2020 fremlagde en klimaplan, mente Greenpeace, at der ikke blev taget hårdt nok fat på husdyrbruget.

Klimaplanen angav hele 22 tiltag som kunne sikre erhvervets reduktion af CO2-udledningen med 62 procent i 2030 og 72 procent med yderligere forskning og udvikling.

Ifølge Greenpeace missede klimapartnerskabet muligheden for at gøre op med Danmarks store animalske produktion, som ikke påvirker klimaet. Det skrev interesseorganisationen i en pressemeddelelse.

Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren, hvor Jais Valeur, Group CEO for Danish Crown var udpeget som formand med Landbrug & Fødevarer som sekretariat, var i november 2019 nedsat af regeringen, som skulle komme med forslag til initiativer, der kunne bidrage til regeringens klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af klimagasser i 2030 i forhold til 1990.

Landbrug & Fødevarer har ikke kommenteret Kristian Sloths exit, men organisationens medlemmer ligger næppe søvnløse efter meddelelsen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s