Atlantsammenslutningens problemer

Atlantsammenslutningen

Den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen er ifølge Altinget i unåde hos Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. Tænketanken er kommet under skærpet opsyn efter rod i regnskabet for 2019, og den interne håndtering af sagen har for nylig fået to bestyrelsesmedlemmer til at gå i protest.

Tænketanken har selv lagt en større redegørelse for hele sagen på sin hjemmeside.

Flere ubetalte regninger førte i 2019 til inkassoopkrævninger og morarenter og unødvendige omkostninger løb op i omkring 13.000 kr., hvilket affødte kritik fra tænketankens revisionsfirma, PwC. Sammenholdt med en noget forsinket regnskabsaflæggelse fik det Udenrigsministeriet til at sætte den offentligt finansierede tænketank under skærpet opsyn.

Flytning fra Svanemøllen Kaserne til Frederiksberg Slot

Atlantsammenslutningens generalsekretær, Lars Bangert Struwe, ærgrer sig også over sagen. Han peger på, at der er tale om menneskelige fejl og understreger, at der på ingen måde har været tale om svig eller forsæt til svig. Det er særligt flytningen fra Svanemøllen Kaserne til Frederiksberg Slot, der har trukket veksler på tænketankens beskedne mandskab. På grund af flytning blev nogle regninger ikke betalt til tiden ligesom fakturaer bortkom.

Atlantsammenslutningen regner med, at regnskabet for 2020 kan godkendes uden påtegninger.

Atlantsammenslutningens bestyrelsesformand, den socialdemokratiske Slagelse-borgmester John Dyrby erkender overfor Altinget, at der har været problemer, men forventer, at økonomien igen er under kontrol.

Atlantsammenslutningen har en årlig omsætning på imellem 1,2 og 1,8 mio. kr. og modtager hvert år knap 800.000 kroner i støtte fra Udenrigsministeriet. Siden indgåelsen af det seneste forsvarsforlig har tænketanken desuden haft mulighed for at søge om 250.000 kroner i årligt tilskud fra Forsvarsministeriet. Det årlige statstilskud er således på godt 1 mio. kr. Hertil kommer værdien af de af Forsvarsministeriet finansierede faciliteter på Frederiksberg Slot og Svanemøllen Kaserne m.v., som tænketanken kan trække på.

Aktiviteter

Atlantsammenslutningen udgiver hvert år et antal såkaldte briefs om sikkerhedspolitiske emner, afholder seminarer og konferencer.

Medlemmer af ungdomsorganisationen, Youth Atlantic Treaty Association (YATA), møder op på gymnasier og lign. uddannelsessteder for at holde foredrag.

Derudover leverer Atlantsammenslutningen oplysninger til medier og offentligheden, udgiver publikationer og artikler, og bidrager med analyser og diskussion om aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner.

I 2020 har Atlantsammenslutningen bl.a. på baggrund af Covid-19 satset på nye aktiviteter som webinarer samtidigt med, at Atlantsammenslutningen fortsat har publiceret nye og aktuelle briefs.

Den aflyste NATO-konference

Atlantsammenslutningen kom i offentlighedens søgelys, da den stort anlagte 70-års NATO-jubilæumskonference i december 2019 måtte aflyses. Konferencen, der skulle afholdes på Frederiksberg Slot i samarbejde med den amerikanske ambassade, blev aflyst da den amerikanske ambassade nedlagde veto mod at Atlantsammenslutningen egenhændigt havde taget initiativ til, at Trump-kritikeren, den kontroversielle amerikanske forsker og påståede NATO-ekspert, Stanley R. Sloan, skulle optræde på konferencen.

Aflysningen af konferencen påførte en række uforudsete udgifter for Atlantsammenslutningen.

Sekretariatet

Atlantsammenslutningen har både en bestyrelse og et repræsentantskab, men den daglige drift ligger i hænderne på generalsekretær Lars Bangert Struwe, ph.d.

Struwe har en baggrund som historiker og forsker, og han har bl.a. arbejdet med strategiudvikling og været specialkonsulent og fungerende kontorchef i forsvarsministeriet.

Generalsekretæren bistås af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup, der angiveligt er cand.jur. fra Københavns Universitet med et – efter eget udsagn – ”omskifteligt og uoverskueligt karriereforløb”. Sekretariatet har tillige omfattet den uortodokse analytiker, Morten Hetmar Vestergaard, cand.soc. i Globale Studier fra Roskilde Universitet.

Desuden bidrager 6 praktikanter til tænketankens drift.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s