Dansk fiskeri mister over de kommende 5 – 6 år 25 pct. af fiskeriet i britiske farvande

brex-fish

Den aftale, der er indgået mellem UK og EU om samhandel, fiskeri og samarbejdet på en lang række andre områder efter Brexit den 31. december 2020, kommer til at koste for dansk fiskeri.

EU-landenes muligheder for at fiske i britiske farvande har været det afgørende spørgsmål i slutfasen af forhandlingerne.

Problemerne i forbindelse med at undgå en ”hård” grænse mellem Nordirland og den irske republik var løst, og der var også fundet løsninger på EU’s øvrige betingelser for, at UK fortsat har told- og kvotefri adgang til det indre marked.

Tilbage var så fiskeriet, der hverken i EU eller UK har overvældende nationaløkonomisk betydning. Men fiskeriet er i UK ligesom i Danmark og andre EU-lande, herunder Frankrig, en politisk betydningsfuld sektor, og det britiske krav om, at EU over 3 år skulle opgive over 60 pct. af værdien af de hidtidige fiskemuligheder i britiske farvande, var simpelthen ikke acceptable for EU, hvor især Frankrig og Danmark ville blive hårdt ramt.

En aftale mellem EU og UK, der alene fastslog, at eventuelle udestående handelsmæssige og fiskerimæssige problemer ville blive løst ”hen ad vejen”, har aldrig været en realistisk løsning. I begge lejre har der været behov for afklaring. I Danmark ville en eventuel midlertidig ordning, der ikke omfatter fiskeriet, formentlig have været helt uacceptabel.

Den aftalte løsning, der ventes offentliggjort senere i dag, indebærer, at værdien af EU’s hidtidige fiskerimuligheder I britiske farvande skal reduceres med 25 pct. over de næste fem og et halvt år. Der er således nået et kompromis mellem EU-kravet om en 10-årig udfasning og det britiske krav om 3 år.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s