Berlingske Tidendes jammerlige erhvervsdækning

Lisbeth Zornig Andersen

Berlingske Tidendes erhvervsredaktør, Thomas Bernt Henriksen, har skamløst givet veninden Eva Zeuthen Bentsen, der præsenteres som ”en af landets mest markante erhvervskvinder”, tekstreklame og lejlighed til at promovere konsulentvirksomheden Zeuthen Storm: ”Jeg er meget glad for, at vi i Zeuthen Storm har klaret coronaskærene”. Det er hvad læserne – udover lidt om erhvervskvindens familie – spises af med om årets gang.

Er en boomer-kommission det rette match til en andengenerationsreform?

Sidst vi hørte fra Zeuthen, var den 9. november 2020, hvor hun i egenskab af Berlingske Tidendes ”erhvervskommentator” vurderede den af S-regeringen nedsatte kommission for såkaldte 2. generationsreformer.

Zeuthen var helt fremme i de identitetspolitiske sutsko i sin kommentar. Uden særlig argumentation, giver Zeuthen udtryk for, at en kommission overvejende besat med ”boomere” næppe vil kunne ”tænke de unge ind i løsningsbilledet”.

Det bemærkes, at Zeuthen bruger betegnelsen ”boomer”, der ellers er den nedsættende betegnelse, som bruges af fortrinsvis yngre venstreorienterede identitetstænkere, der i dag ser en samlet fjende i det vestlige samfund, der ikke blot opfattes som kapitalistisk, men også som ”sexistisk, ungdomsfjendsk og patriarkalsk, for slet ikke at tale om racistisk”, beskriver folk over 50, der er født under efterkrigstidens baby-boom.

Hvis Eva Zeuthen, ligesom Tom Jensen gerne vil være ung med de unge, er eksponent for den linje, som Berlingske Tidende fremover vil følge i dækningen af erhvervsstoffet, lover det ikke godt.

Eva Zeuthen

Allerede, da erhvervsredaktionen på Berlingske den 12. september 2020 meddelte, at der var tilknyttet en ny erhvervskommentator, fik man bange anelser. Det var ”erhvervskvinden” Eva Zeuthen Bentsen, som ved siden af sit job som partner i den rådgivningsvirksomhed, hun selv har været med til at skabe, Zeuthen Storm, ville skrive om erhvervsliv, den offentlige sektor og ledelse i Berlingske.

Eva Zeuthen Bentsen præsenteres som cand.merc. i strategi og ledelse fra CBS, tidligere hospitalsdirektør på Gentofte Hospital og tidligere medlem af regeringens ledelseskommission.

Fyret fra Gentofte Hospital

Eva Zeuthen Bentsen har siden hun ved årsskiftet 2014/15 blev fyret som hospitalsdirektør ved Gentofte Hospital ernæret sig som konsulent.

Baggrunden for fyringen var den skandaløse administration af eksterne forskningsmidler på Gentofte Hospital og på Rigshospitalet. Der var mangelfuld kontrol med midlerne på hospitalerne, og forskningsmidler blev brugt til private og ekstravagante formål. Fem overlæger blev politianmeldt og tiltalt for svindel for sammenlagt ca. 6,5 mio. kr. Udover den mangelfulde kontrol med forskningsmidlerne afdækkede skandalen at Eva Zeuthen Bentsen og andre medlemmer af hospitalsdirektionen havde afholdt udgifter til en omfattende rejseaktivitet og repræsentation uden dokumentation for udgifternes tjenstlige relevans.

Ledelseskommissionen

Henvisningen til Eva Zeuthen Bentsens medlemskab af Ledelseskommissionen bidrager ikke til positive forventninger.

Siden formanden for Ledelseskommissionen, Allan Søgaard Larsen, forsvandt i en shitstorm som følge af hans ansvar for Falcks ulovlige adfærd i Bios-sagen, har vi ikke hørt en lyd om kommissionens anbefalinger.

Baggrunden for skandaliseringen af Ledelseskommissionens formand var Konkurrencerådets lammende kritik af Falck – der efter at have tabt et ambulanceudbud til Region Syddanmark til hollandske Bios i sensommeren 2014 – på det groveste misbrugte sin dominerende stilling på markedet for ambulancetjenester og orkestrererede en kampagne mod ambulancevirksomheden Bios.

Det fremgik af Konkurrencestyrelsens redegørelse, at kampagnen byggede på en kommunikationsstrategi, der havde som overordnet mål at ”skabe bekymring”: ”Borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere og responstiderne længere. Det bliver kaotisk og folk risikerer at dø”. Målet var, at ”udbuddet bliver annulleret”.

Flere kommunikationsbureauer var involveret i hele sagen, herunder Advice, Rud Pedersen og tidligere kommunikationsdirektør i 3F, Palle Smed, der i dag har sin egen konsulentvirksomhed. Derudover fremgår det af redegørelsen, at Danmarks største fagforening, 3F, spillede en rolle i sagen.

Peter Goll ny erhvervskommentator på Berlingske Tidende?

Peter Goll orkestrerede fra sit direktørsæde i Falck med Allan Søgård Larsens billigelse hele den masterplan, som Konkurrencerådet vurderede til at være lovstridig.

Peter Goll blev for nylig afskediget fra sin stilling som kommunikationschef i Københavns Lufthavn, og Goll vil således være til rådighed, hvis Berlingske vil forfølge den nye håndtering af erhvervsstoffet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s