Når demokrati og åndsfrihed trues

Peter Skov-Jakobsen

Den socialdemokratiske regering har bebudet et lovforslag med krav om oversættelse til dansk af prædikener på andre sprog.

Formålet med loven er at sikre at unge muslimer ikke bliver radikaliseret i moskeer, når der bliver prædiket had og islamisme. 

Spørgsmålet er, om oversættelseskravet også skal gælde prædikener på færøsk, grønlandsk eller tysk i Danmark?

Det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale har argumenteret for, at der burde være undtagelser for færøske menigheder og kirker, som har virket i Danmark i årtier fuldkomment fredsommeligt uden at støde nogen. Nu skal prædikener oversættes til dansk, så man kan kontrollere, om der bliver prædiket terror. Det er fuldstændigt langt ude, mener Skaale om lovforslaget, der i lovkataloget angiver, at “Formålet med lovforslaget er at skabe større åbenhed om religiøse forkynderes prædikener i Danmark, når de prædiker på andre sprog end dansk”.

Biskop Peter Skov-Jakobsen og formand for Grænseforeningen, skriver i Berlingske Tidende den 10. december 2020, at det bebudede lovforslag fremprovokerer en følelse af skam her i 100-året for genforeningen med Nordslesvig. Det, den kære biskop skammer sig over, er at være en del af flertallet, der har mistro til indholdet af prædikener på andre sprog end dansk.

Hvis Peter Skov-Jakobsen tror, at fortsat snak om integration er løsningen på radikalisering, er han naiv. De radikale miljøer tiltrækker utilpassede unge, og vi har set eksempler på unge kriminelle der tiltrækkes af ekstremt religiøse miljøer. Vi ser sammenhæng mellem kriminalitet og terror og religion, og derfor er fundamentalistiske religiøse påvirkninger kernen i problemet. Derfor skal der skrides ind overfor radikale imamer, der under dække af religion modarbejder det danske samfund, nedbryder sammenhængskraften og underminerer vores frihedsværdier. Det er herfra vores demokrati og åndsfrihed er truet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s