Nationalbanken kritiserer regeringens økonomiske politik

Lars Rohde

Nationalbanken har den 9. december 2020 offentliggjort opdaterede skøn for udviklingen i dansk økonomi. Banken forventer nu, at BNP samlet set falder med 3,9 pct. i 2020 for derefter at stige med henholdsvis 2,9 pct. og 3,3 pct. i 2021 og 2022.

Vedrørende Mink-skandalen anfører Nationalbanken, at landbrugseksporten vil blive ramt af lavere eksport af pelsskind, men pelseksporten er dog så lille, at de samfundsøkonomiske konsekvenser er begrænsede, selv om der i lokalområder er mere mærkbare konsekvenser.

Nationalbanken er ikke udelt begejstret for den økonomiske politik, der føres under Corona-krisen.

Udbetalingen af feriepenge kan vise sig at være unødvendig eller i værste fald uhensigtsmæssig i forhold til at sikre et jævnt konjunkturforløb, og finanspolitikken bør efter Nationalbankens opfattelse ikke lempes yderligere.

Aktiviteten ligger ganske vist underdrejet i de dele af økonomien, der er underlagt restriktioner eller ramt af lavere efterspørgsel i udlandet. Omvendt er der høj aktivitet og beskæftigelse i andre dele, bl.a. i byggeriet.

Nationalbanken påpeger, at for at sikre et jævnt konjunkturforløb på tværs af brancher bør finanspolitikken aktuelt undgå at stimulere efterspørgslen yderligere, da lempelser kun i mindre omfang kommer brancher underlagt restriktioner til gode og i stedet understøtter brancher, hvor aktiviteten allerede er høj.

Finanspolitiske lempelser øger således presset i brancher uden restriktioner. Set i det lys er den i forbindelse med finansloven aftalte midlertidige udvidelse af BoligJobordningen i 2021 ikke hensigtsmæssig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s