Boligministeren og Falck-skandalen

Dybvad Jens Christiansen

Formanden for regeringens Ledelseskommission, Falck-direktør Allan Søgaard Larsen, forsvandt i en shitstorm som følge af hans ansvar for Falcks ulovlige adfærd i Bios-sagen. Vi har siden ikke hørt en lyd om kommissionens anbefalinger.

Til gengæld er Bios-skandalen fortsat særdeles levende.

Skandalen var en realitet, da Konkurrencerådet udtalte lammende kritik af Falck – der efter at have tabt et ambulanceudbud til Region Syddanmark til hollandske Bios i sensommeren 2014 – på det groveste misbrugte sin dominerende stilling på markedet for ambulancetjenester og orkestrererede en kampagne mod ambulancevirksomheden Bios.

Det fremgik af Konkurrencestyrelsens redegørelse, at kampagnen byggede på en kommunikationsstrategi, der havde som overordnet mål at ”skabe bekymring”: ”Borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere og responstiderne længere. Det bliver kaotisk og folk risikerer at dø”. Målet var, at ”udbuddet bliver annulleret”.

Advice og Jens Christiansen

Flere kommunikationsbureauer var involveret i hele sagen, herunder Advice, Rud Pedersen og tidligere kommunikationsdirektør i 3F, Palle Smed, der i dag har sin egen konsulentvirksomhed. Derudover fremgår det af redegørelsen, at Danmarks største fagforening, 3F, spillede en rolle i sagen.

Peter Goll

Peter Goll orkestrerede fra sit direktørsæde i Falck med Falck-direktør Allan Søgård Larsens billigelse hele den masterplan, som Konkurrencerådet vurderede til at være lovstridig.

Peter Goll blev for nylig afskediget fra sin stilling som kommunikationschef i Københavns Lufthavn. Direktør og partner i kommunikationsbureaet Advice, Jens Christiansen, er til gengæld blevet ophøjet til ”særlig rådgiver” for boligminister Kaare Dybvad Bek.

Boligministeren

Det kan blive helt interessant at se hvordan Jens Christiansens erfaringer med astro-turfing og bekymrings-kampagner og hans baggrund som partisekretær i Socialdemokratiet og Advice-direktør kommer i spil for at fremme den konstant svedende Kaare Dybvad Beks dagsorden.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/hans-tidligere-chef-kaldte-hans-arbejde-utilgiveligt-nu-er-han-blevet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s