Karl Iver Dahl-Madsen

Skærmbillede 2020-10-22 17.11.37

Organet Indblik.net, der foregiver at formidle redelig og reel oplysning, bringer den 22. oktober 2020 en såkaldt kommentar af den rablende Karl Iver Dahl-Madsen, der præsenterer sig selv som rådgiver om mad & miljø. Karl Iver Dahl-Madsen betegner sig selv som klimarealist med en realistisk tilgang til klimavidenskab. Problemet er, at Karl Iver Dahl-Madsen ikke er videnskabsmand eller sandhedsvidne, men nu snarere er en forstokket liberal uden den intellektuelle spændstighed, han givet har besiddet som yngre.

Når det drejer sig om energi- og klimapolitik, anbefaler Karl Iver Dahl-Madsen fuldstændig passivitet: De mennesker, der er ansvarlige for energiproduktionen, er til enhver tid de bedste til at tage stilling til, hvad der skal gøres, når et eksisterende kraftværk er ved at være udtjent.

Kan vi regne med Dahl-Madsens rådgivning? Det er nok ikke tilrådeligt – i hvert fald svinger hans opfattelse af klimaudfordringen som vinden blæser.

I et interview den 20. aug. 2019 med Karl Iver Dahl-Madsen med Indblik.net (som dengang bare hed Indblik) om nødvendigheden af at få fakta ind i klimadebatten, betegner Dahl-Madsen det håndfast som løgn, at klimaændringerne er menneskeskabte:

Karl Iver Dahl-Madsen må efterfølgende have sat sig ind i stoffet. I hvert fald har han den 17. februar 2020 i ”Jordens kulstofkredsløb” ment:

”Opmærksomheden har i mange år været rettet mod CO2 indholdet i atmosfæren, der som illustreret i figuren fra et førindustrielt niveau på 589 Gt er øget med 240 Gt og derfor nu ligger 40 % over det førindustrielle niveau. Der er ikke tvivl om, at stigningen skyldes menneskets aktiviteter, bl.a. fordi isotopsammensætningen af kulstoffet afslører, at en stigende del af kulstoffet i atmosfæren kommer fra fossile brændstoffer”.

Læserne af Indblik.net kan formentlig se frem til flere oplysende kommentarer fra mad & miljø rådgiver Karl Iver Dahl-Madsen – i hvert fald er hans datter, Signe Dahl, nu tilknyttet organet som skribent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s