Ikke mere at komme efter i Banedanmark

Banedanmark

Berlingske Tidende kunne i juni 2020 berette, at en ledende medarbejder i den statslige jernbanevirksomhed Banedanmark tilsyneladende havde haft et tæt og personligt forhold til private entreprenører.

Sagen føjer sig til en række af andre uheldige sager for statens jernbanevirksomhed. Allerede i sommeren 2018 anmodede Berlingske om aktindsigt i 23 nuværende og tidligere medarbejderes kommunikation med eksterne virksomheder på baggrund af oplysninger om mulige ulovligheder.

Sagerne var baggrunden for, at Banedanmarks ledelse i foråret 2020 besluttede at igangsætte en ekstern advokatundersøgelse af forholdene i styrelsen.

Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i Banedanmark viser, at der i perioden 2011-15 var eksempler på væsentlig kritisabel adfærd blandt ansatte og leverandører.

I perioden efter 2015 er der alene konstateret to mindre tilfælde af kritisabel adfærd.

Kammeradvokaten vurderer, at der med Banedanmarks markante opstramning af regler og retningslinjer samt kontroller fra 2015 og frem er sket en tydelig kulturændring.

Kammeradvokatens rapport har givet anledning til, at seks ansatte har modtaget en skriftlig indskærpelse af diverse regler, og en enkelt medarbejder er varslet en skriftlig advarsel for forhold, som i al væsentlighed kan henføres til perioden 2011-15.

Kammeradvokatens rapport kan læses her: https://www.bane.dk/Presse/Kammeradvokatens-rapport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s