Digitale benspænd for dansk landbrug

Mogens Jensen3

Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, kalder det i Landbrugsavisen uanstændigt, at der nu igen er problemer med Landbrugsstyrelsens IT-systemer, når det kommer til de vigtige minivådområder.

“Igen og igen bliver landbruget bebrejdet for ikke at gøre nok for kvælstofreduktionen, og igen og igen skal vi høre erkendelser og beklagelser fra ministre, der lover, at det bliver bedre. Det er bare smadderærgerligt”, siger Martin Merrild og fortsætter:

“Især fordi vi vitterligt har fået ændret nogle ting, så ordningen er blevet bedre. Det er fantastisk, at man får halvdelen af pengene upfront, og at man kan bruge landmåler til at sikre, at anlægget er korrekt bygget. Samtidig har interessen for minivådområder løbende været rigtig god fra landmændenes side”.

“Og så kommer der igen et problem. Det er helt uforståeligt og uanstændigt”.

Landbrug & Fødevarer – kritiseret styrelse!

Det er forståeligt, at Martin Merrilds tålmodighed er opbrugt. Allerede i august kunne AgriWatch berette, at Martin Merrild var træt af Landbrugsstyrelsens IT-problemer. Dengang betød problemerne, at den oprindelige ansøgningsfrist for at få del i de midler (115 mio. kr.), der er af sat til minivådområder, 11. august 2020, blev udsat til den 25. august 2020.

Dengang sagde Merrild i en skriftlig kommentar til AgriWatch: “Endnu engang er der it-problemer hos Landbrugsstyrelsen, som betyder, at de ikke kan modtage ansøgninger. Landmændene og vores oplandskonsulenter har gjort en kæmpe indsats og er klar med ansøgningerne, men fejl i it-systemet betyder, at nogle ansøgninger om minivådområder ikke kan modtages. Det er dybt frustrerende med de gentagne it-problemer på flere områder”.

Merrild fremhævede, at han var bekendt med flere landmænd, der holder sig tilbage fra at søge om at etablere minivådområder, fordi der de seneste år har været adskillige tekniske og administrative problemer med ordningen.

“Hvis minivådområde-ordningen ikke leverer efter forventningerne i 2021, så skal kritikerne nok komme på banen og bebrejde os, at man ikke kan satse på frivillige tiltag fra landmænd. Men de kritikere må meget gerne komme på banen nu, hvor der er så mange problemer fra myndighedernes side, og sammen med os forlange, at der kommer styr på tingene hos Landbrugsstyrelsen. Vi har brug for at få et system, der virker og kan håndtere den store interesse fra landmænd,” skriver Merrild.

Udflytning og andre trængsler

Udover lange sagsbehandlingstider har Landbrugsstyrelsen heller ikke styr på økonomien. Derfor er styrelsen faktisk i gang med en tiltrængt effektivisering. Samtidig prøver man at omstille organisationen, så opgaverne kan løses med færre hænder. Styrelsen er derfor midt i en stor agil transformation som betyder, at styrelsens støtteordninger og IT-understøttelse fremover vil blive konfigureret og designet i agile teams, der består af IT-udviklere, testere, forretningen og produktionsenhed. Styrelsen er stærkt fokuseret på agilitet, og et jobopslag om en ledig stilling som agil coach vakte opmærksomhed og moro.

Landbrugsstyrelsen må også leve med, at i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser i 2016, flyttede Landbrugsstyrelsen 376 arbejdspladser fra København til en stor afdeling til det tidligere sindssygehospital på Augustenborg Slot på Als. Udover Augustenborg blev 16 arbejdspladser flyttet til styrelsens afdeling i Tønder.

Modstand mod udflytningen

Selvom man umiddelbart kunne have forventet, at det for mange statslige landbrugsbureaukrater ville være en befrielse at blive udstationeret i provinsens landbrugsland, var der betydelig modstand mod beslutningen om at statsansatte blev tvunget til at forrette tjeneste på Als.

I en mail dateret 17. september 2015 til Finansministeriets daværende departementschef, Martin Præstegaard, advarede departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, mod regeringens plan om at flytte styrelsen til et tidligere sindssygehospital i Sønderborg. Flytningen ”vil med stor sikkerhed føre til længere sagsbehandlingstid, så styrelsen ikke kan nå sine udbetalingsmål”, advarede departementschefen.

Allerede inden udflytningen var der it-problemer og lange sagsbehandlingstider i Landbrugsstyrelsen, og selvom der er fremgang på ordningen for miljøteknologi, viser problemerne med vådområderne, at ikke alle problemer er løst.

Mogens Jensen

Den ansvarlige minister har siden juni 2019 været den tidligere LO-konsulent, Mogens Jensen. Han er minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde og ikke mindst ”Me Too”- og ligestillingsproblematikker har holdt ham beskæftiget i en sådan grad, at han ikke har haft tid til at føre tilsyn med Landbrugsstyrelsen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s