Poul Nielson som nyttigt redskab for Socialdemokratiets venstrefløj

Poul Nielson

Fhv. energiminister og EU-Kommissær prøver i Berlingske Tidende den 21. september 2020, at retfærdiggøre hans egen og Socialdemokratiets landsskadelige virksomhed i 1980’erne; Når Poul Nielson, Lasse Budtz og Kjeld Olesen på vegne af det danske socialdemokrati i 1984 besøgte Moskva var de bestemt ikke ”nyttige idioter” – der var tale om ”meningsudvekslinger og et forsøg på at få et bedre indblik i, hvordan Sovjetunionen tænkte”.

Når man i dag hører Nielsons sirenesang fra de varme lande, bliver man næsten rørt, og umiddelbart erindres man om Lukasevangeliet, kap 15: ”Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.”

Socialdemokratiets fodnotepolitik

Få har glemt den unge fuldmægtig fra Udenrigsministeriet, der som hektisk arbejdende energiminister 1972-82 ville sikre uafhængighed i energiforsyningen, og i sin iver fik udbredt fjernvarme- og naturgasnettet langt udover det samfundsøkonomisk forsvarlige, indgik en ”klokkeklar” olieaftale og slutteligt blev bundet til masten af et flertal i Folketinget, der forlangte at få alle påtænkte dispositioner forelagt til godkendelse.

Efter regeringsskiftet i september 1982 indledte Socialdemokratiet støttet af Det Radikale Venstre en grotesk og fej fodnotepolitik, som udover at være til skade for Danmarks daværende sikkerhedspolitiske situation – var en alvorlig bet for de demokratiske NATO-lande i stillingskrigen mod Sovjet-kommunismen.

Ud over de indenrigspolitiske hensyn – kampen for at vælte Poul Schlüter og hans Firkløverregering – var dele af Socialdemokratiet inspireret og støttet fra Moskva, næret af en naiv idealisme i forholdet til socialismens sande væsen og kombineret med et irrationelt had til USA.

Norden som atomvåbenfri zone

Selvom Poul Nielson nu lægger afstand til Lasse Budtz, var Nielson – der ikke opnåede genvalg i Fredericia og fra 1984 var tilbage som fuldmægtig i Udenrigsministeriet – et villigt redskab for Socialdemokratiets hard-core venstrefløj, hvor de kommunistiske diktaturer forekom ikke at være helt så slemme for Socialdemokratiet. Ud over besøg i Moskva og samarbejde med DDR fraterniseredes der også med Nordkorea og Albanien.

Poul Nielson påtager sig nu æren for aflivningen af debatten om Norden som atomvåbenfri zone, men Nielson kan ikke bortforklare Socialdemokratiets flirten med diktaturstater og NATO-fjender.

Lykketofts Samba-socialisme

Et af de mere groteske eksempler, var Mogens Lykketoft, der med sin daværende politiker-kone, Jytte Hilden, i januar 1987 blev inviteret til Cuba af Fidel Castros kommunistparti. Opholdet blev efterfølgende i positive vendinger beskrevet over to sider i Aktuelt den 14. februar samme år i en artikel med det famøse navn Samba-socialismen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s