Med trynen i truget

Biskopper

Den danske folkekirkes 10 biskopper er placeret i lønramme 39 og tjener dermed omkring 973.000 kr. om året i gennemsnit, inklusive tillæg og pension.

Biskopperne mener selv det er for lidt. De ledelsesmæssige opgaver er blevet mere tyngende i de senere år. Ud over det fra Kirkeministeriet uddelegerede arbejdsgiveransvar for stifternes præster har biskopperne også det overordnede ansvar for den samlede folkekirkelige økonomi i stifterne og tilsynsansvar i forhold til menighedsrådenes virksomhed. Derudover har biskopperne ledelsesmæssige opgaver relateret til stiftsrådenes arbejde. Samlet set mener biskopperne at lønramme 40 villke være mere passende – i hvert fald for biskopperne i de 5 største stifter.

Biskoppen i Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, fylder 70 i januar 2021, og derfor skal der afholdes bispevalg. Ved opstillingsfristens udløb var der 4 kandidater, der havde fundet de nødvendige minimum 75 stillere:

  • Peter Birch, Gentofte
  • Asser Skudre, Bellahøj
  • Ulla Thorbjørn Hansen, Slagelse
  • Eva Holmegaard Hansen, Nødebo

Stiftets præster og 500 menighedsrådsmedlemmer er stemmeberettigede og 1. runde afsluttes den 13. oktober 2020. Hvis ingen kandidater har fået mere end halvdelen af stemmerne afholdes en 2. runde mellem de 2 kandidater med flest stemmer. 2. runde afsluttes den 18. november 2020.

Den nye biskop bispevies i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s