Tysk centralbankkritik af EU’s Coronagenopretningspakke

Jens Weidmann

Den tyske centralbankchef Jens Weidmann kritiserer søndag den 26. juli 2020 i avisen Die Welt den Corona-genopretningspakke på 750 mia. euro, som Det Europæiske Råd nåede til enighed om i sidste uge.

Efter mere end 90 timer nåede de 27 stats- og regeringschefer på EU-Topmødet til enighed om for første gang at påtage sig omfattende fælles gæld.

Bundesbank præsident Jens Weidmann kritiserer beslutningen, og han giver udtryk for skepsis overfor fælles gældsætning som grundlag for omfattende overførsler til medlemslande.

Hjælpepakken bør i hvert fald ikke tjene som springbræt for fortsat fælles gældsætning til finansiering af tilbagevendende budgetunderskud.

Bundesbankformanden anbefaler også, at der etableres kontrolmekanismer, der sikrer at ”midlerne bruges fornuftigt og effektivt”.

Jens Weidmann understreger dog i interviewet med Die Welt, at “Solidaritet i EU – herunder økonomisk solidaritet – er rigtigt i den aktuelle situation”. Politikere skal dog sørge for at begrænse Corona-bistanden i tide: ”Det er vigtigt, at hjælpeforanstaltningerne er tidsbegrænsede så de på et tidspunkt udløber automatisk og de offentlige finanser igen kan stabiliseres”. Det samme gælder ifølge Weidmann direkte statsstøtte til virksomheder: ”Støtte kan være nødvendig her og nu, men staten skal trække sig hurtigt tilbage efter krisen. Staten er ikke den bedste iværksætter”.

Som bekendt omfattede den på EU-topmødet aftalte støttepakke 750 mia. euro, hvoraf 390 milliarder euro går til modtagerlandene som tilskud, der ikke skal betales tilbage. Resten tildeles som lån. For at finansiere pakken påtager EU-Kommissionen sig gæld på de finansielle markeder i uhørt omfang. Gælden skal tilbagebetales inden 2058.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s