Svinepesten nærmer sig Danmark

Vildsvin

Kina og resten af verden er ikke kun plaget af Coronavirus. Afrikansk Svinepest, ASF, breder sig udover Sydøstasien, over Østeuropa og nu også i Vesteuropa.  ASF er uskadelig for mennesker, men ekstremt dødelig for svin, og i modsætning til klassisk svinepest, kendes der ingen effektiv behandling af virus-sygdommen.

Sygdommen opstod i Afrika før den spredtes i Asien og Europa, hvor den har dræbt hundrede millioner af svin og påvirket de globale kød- og fodermarkeder.

Verdensorganisationen for dyresundhed, OIE, har for længst indføjet ASF på listen over kritiske dyresygdomme, og i Kina har Svinepesten allerede udryddet mere end halvdelen af den kinesiske svinebestand.

Svineproducentlande prøver febrilsk at holde den Afrikanske Svinepest fra døren. I Frankrig har bygget et vildsvinehegn ved den belgiske grænse i Ardennerne, og Danmark har allerede spærret grænsen til Tyskland.

Hvis sygdommen først kommer ind, vil eksportværdier for mindst 11 mia. kr. være på spil.

ASF blev først registreret i Kaukasus i 2007, men har siden spredt sig til vildsvin eller svinebesætninger i 19 europæiske lande, heraf 11 EU-lande fra 2014:

Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Belgien, Tjekkiet og Grækenland.

Behovet for vildsvinehegn

Det danske vildsvinehegn på 70 km, der stod færdigt i december 2019, har givet anledning til diskussion og kritik.

Selvom Frankrig, Polen og flere tyske delstater har opført lignende hegn for at holde vildsvin ude og dermed mindske risikoen for smitte med ASF, har forståelsen for det danske hegn været begrænset.

Efter megen diskussion blev loven om opførsel af vildsvinehegnet vedtaget den 4. juni 2018 i Folketinget med støtte fra regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

I efteråret 2018 klager 15 organisationer fra Danmark og Tyskland over opførelsen af vildsvinehegnet til EU-Kommissionen. EU-kommissionen er skeptisk over for hegnet, fordi det er ineffektivt og vil skade andre dyr. Søndag den 30. september er der offentlige demonstrationer mod vildsvinehegnet ved grænsen. Trods andre protester, herunder en opfordring fra det tyske parti CDU til byrådet i Flensborg om at protestere over vildsvinehegnet til det tyske udenrigsministerium, står hegnet endelig færdigt den 2. december 2019.

Udover konstruktionen af vildsvinehegn prøver man i de berørte områder at begrænse vildsvinebestandene gennem intensiv jagt.

At risikoen er reel og at sygdommen spreder sig, er bekræftet af flere kilder. Antallet af vildsvin med afrikansk svinepest, ASF, i 2020 overstiger allerede nu det samlede antal i hele 2019.

Fra januar og til og med 7. juli er der registreret 7185 tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin.

Det viser tal fra European Union’s Animal Disease Notification System (ADNS, der er EU’s adviseringssystem for sygdomme i dyr, ifølge netmediet pig333.com, der selv oplyser at være: a site about the pig production chain from pig to pork aimed at veterinarians, farmers, etc. It contains articles by swine specialists on health, management, environment, biosecurity, welfare, genetics, facilities and markets, as well as news, pig prices, clinical cases, events, etc.

I 2019 endte det samlede antal af registrerede tilfælde på 6396. Der blev i 2019 desuden registreret 346 udbrud i tamsvin.

Særligt den markante stigning i tilfælde i Ungarn er bekymrende, ifølge mediet. Første tilfælde af ASF blev registreret i 2018, og i 2020 er der allerede registreret 3005 tilfælde, hvilken er næsten en fordobling af bekræftede tilfælde i 2019.  Ungarn har dermed flest tilfælde.

Også i Polen overstiger tilfældene i år sidste års antal med 2793 mod 2469 sidste år. I Bulgarien er antallet af tilfælde også fordoblet i første halvår af 2020. Antallet af tilfælde lyder indtil videre i 2020 på 340 mod 165 tilfælde i 2019. I Rumænien, hvor det samlede antal sidste år var 683, er der allerede rapporteret om 550 tilfælde i år.

I modsætning til vildsvin er udbruddene i tamsvin faldende i forhold til 2019.  I 2020 er der registreret 346 tilfælde, hvor de 321 tilfælde er i Rumænien. Antallet af udbrud i Rumænien stiger dog langsommere end i 2019. I 2019 var der samlet set 1848 udbrud hos tamsvin i hele EU, hvoraf de 1724 udbrud var i Rumænien.

Ifølge pig333 er det mest bekymrende situationen omkring ASF-udbrud i tamsvin i Polen. Selvom der kun er 6 udbrud i Polen er de fleste registreret tæt på den tyske grænse.

Svinepesten i Kina har medført rekordhøje priser på verdensmarkedet

Efter en periode med rekordhøje noteringer med priser på over 13 kr. pr. kg svinekød er roen forbi på det europæiske slagtesvinemarked.

Baggrunden for dette er lukningen af Tönnies-slagteriet i Rheda-Wiedenbrück, som blev ramt af et omfattende udbrud af Corona-virus. Lukningen har allerede varet i to uger, og ser ud til at fortsætte. I mellemtiden kan man begynde at se en udbudspukkel i Tyskland. Forskydningerne i afsætningen rammer også nabolandene Danmark, Holland og Belgien, som traditionelt leverer til bl.a. tyske slagterier.

Mens nogle få af de syd- og central europæiske lande melder om overvejende stabile noteringer, blandt andet i Spanien og Østrig, falder slagtesvinenoteringerne langt de fleste steder som følge af bl.a. kinesiske importbegrænsninger.

Blandt andet har den tyske, hollandske, danske og den belgiske notering taget et ryk nedad. Den tyske faldt med seks cent, den hollandske faldt med 19 cent men den belgiske faldt med 12. I Danmark er den seneste pris på 10,50 kr. pr. kg.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s