Om en CO2-afgift

Dan Jørgensen 1

En række partier har den tilgang til de kommende forhandlinger om en grøn skattereform, at CO2-afgifter er et helt nødvendigt redskab, hvis målsætningen om 70 procents reduktion i 2030 skal opnås.

Selv blandt de mest uvidende politikere breder sig dog den erkendelse, at en dansk enegang med CO2-afgifter kan betyde konkurrenceproblemer, lækage og udflytning af arbejdspladser.

En dansk CO2-afgift forudsætter derfor, at der på EU-plan og i alle 27 medlemslande er tilsvarende klimaambitioner og lige så stor villighed til at indføre substantielle CO2-afgifter.

Konkret forudsætter en CO2-afgift, at EU-Kommissionens tanker om en grøn grænseskat, en såkaldt ”Carbon Border Adjustment Tax”, realiseres inden en CO2-afgift kan indføres i Danmark.

En Carbon Border Adjustment Tax er en skattemekanisme udformet som en grænseskat: Når et produkt fra et tredjeland med høj CO2-udledning rammer det europæiske kontinent, bliver produktet omfattet af en grøn skat på produktets udledning af CO2.

Europa importerer i dag en række produkter fra udlandet, som udleder væsentligt mere CO2 end de produkter, vi producerer i Europa. En CO2-grænseskat kan give store klimagevinster, for en sådan skat kan sikre at priserne på produkter, som bliver importeret til Europa, bedre afspejler produkternes klima- og miljøbelastning. Det vil gøre det væsentligt mindre fordelagtigt at flytte virksomheder ud af EU, selvom virksomheder, der alene afsætter til 3. lande, fortsat vil have et incitament hertil.

En Carbon Border Adjustment Tax er ikke ukompliceret.

Hvem skal fastlægge størrelsen af CO2-afgiften og stå for opkrævningen? Det enkelte medlemsland eller EU? Bilindustrien har demonstreret, at det ikke er uproblematisk at fastlægge CO2-emissionerne knyttet til de enkelte produkter. De nuværende WTO-regler kan også være en hindring, ligesom EU af handelspartnere vil blive mødt af anklager om protektionisme.

Det skal blive interessant at følge beslutningsprocessen i EU om CO2-afgifterne, men først skal landene nå til enighed om Covid-genopretningspakken på 750 mia. euro og om de fin ansielle rammer på 1.100 mia. euro for den kommende budgetperiode.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s