Nationalbankens vurdering af Coronakrisen: Det kunne være værre!

Lars Rohde

Måske faldt dansk økonomi kun 3,2 pct. i andet kvartal, viser en ny type beregninger fra Nationalbanken. Det er langt mindre, end mange frygtede, også banken selv.

Nationalbanken har under coronakrisen taget nye værktøjer i brug i det løbende arbejde med at overvåge dansk økonomi. Det er bl.a. modeller, der her og nu kan give et indtryk af udviklingen i bruttonationalproduktet, BNP. De såkaldte nowcastingmodeller er avancerede statistiske modeller, der løbende bearbejder en lang række nøgletal og realtidsindikatorer. I modellerne indgår tal for beskæftigelse, ledighed, inflation, hussalg og mange andre nøgletal, i takt med at de bliver offentliggjort. På den måde er modellerne i stand til løbende at komme med skøn for BNP i det aktuelle kvartal.

Hidtil forventet fald på 6,2 pct.

De hidtil anvendte modeller pegede i uge 26 på, at BNP ville falde med 6,2 pct. i 2. kvartal. Under alle omstændigheder pegede de hidtil anvendte beregningsmetoder på, at der ville være overvejende sandsynlighed for, at BNP ville falde mellem 4 og 8 pct.

I uge 25 pegede den nye beregningsmetode – den såkaldte realtidsmodel – på, at BNP kun ville falde med 3,6 pct. i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. I ugen efter pegede modellen på et fald på 3,2 pct. Den væsentligste årsag til ændringen var positive tal for udviklingen i detailomsætningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s