Zimbabwe forbyder mobile betalingsplatforme

Zimbabwe1

Zimbabwe er et af verdens fattigste lande med en gennemsnitsindtægt pr. indbygger på 475 US-dollar. Landet er samtidig kæmpestort – knap 391.000 km2.

Regeringens økonomiske politik har betydet, at landets gæld er vokset eksplosivt. Zimbabwes virksomheder producerer ikke nok til at imødekomme den lokale efterspørgsel eller til at tjene udenlandsk valuta ved at eksportere varer. I stedet har landet et stort og voksende handels- og valutaunderskud.

Sanktioner

USA, EU og UK har siden 2003 opretholdt sanktioner mod Zimbabwe. USA har opretholdt sanktionerne med den begrundelse, at Emmerson Mnangagwas regering ikke har iværksat de politiske og økonomiske tiltag, der er nødvendige for at genoprette tilliden til Zimbabwe. Det er således opfattelsen, at de sidste valg ikke var ”fully free and fair”.

Sanktionerne er målrettet mod enkeltpersoner, ligesom der er forbud mod at sælge våben m.v. til Zimbabwe og bistand til regeringen til ikke-humanitære programmer.

Det er således stadig muligt at yde bistand og nødhjælp direkte til den zimbabwianske befolkning.

Corona

Zimbabwe har i snart 3 måneder været præget af skrappe locdown-foranstaltninger, og regeringen har på ubestemt tid udvidet foranstaltningerne for at bremse spredningen af den coronavirus.

Forbud mod betalingstjenester på mobile platforme

Det er ikke kun Covi-19, der plager Zimbabwe. Regeringen udsendte fredag den 26. juni 2020 en meddelelse om et forbud mod alle mobile pengeplatforme med øjeblikkelig virkning. Informationsministeriet siger, at suspensionen er indført for at give regeringen mulighed for at håndtere spørgsmål om tjenesternes involvering i “økonomisk sabotage” mod den zimbabwianske valuta.

Der er 3 landsdækkende tjenester for pengeoverførsler i Zimbabwe – EcoCash, TeleCash og NettCash. EcoCash siger, at den vil fortsætte med operationerne, indtil den modtager en formel meddelelse fra den rette myndighed, der ifølge EcoCash er nationalbanken. Tjenester som One Money og MyCash vil også blive ramt.

Lukningen har skabt panik i Zimbabwe, hvor mere end 10 millioner af landets 18 millioner indbyggere er helt afhængige af disse mobiltelefon-tjenester. Det er ikke mindst alle dem, der er ansat i den såkaldte ”informal” sektor, der ikke har adgang til bankkonti eller lignende.

I de seneste år har de fleste zimbabwere skiftet fra kontanter til at bruge mobile penge, der ifølge landets centralbank i sidste kvartal af 2019 tegnede sig for 84,8 pct. af alle transaktioner og 22,6 af værdien.

Skal forhindre valutaspekulation

Baggrunden for indgrebet er at landets lokale valuta fortsat mister værdi, og myndighederne håber desperat på at standse nedgangen. Men flytningen har efterladt abonnenter og brugere i en håbløs situation, fordi en meget væsentlig del af alle økonomiske transaktioner foregår via mobile pengeplatforme fordi der simpelthen mangler penge i bankerne – både lokale penge og international valuta.

I 2019 forbød landet den indenlandske brug af udenlandsk valuta og genindførte Zimdollar, som var blevet droppet i 2009 år som følge af den hyperinflation som hærgede landet uanset, at den tidligere leder, Robert Mugabe, havde indført den amerikanske dollar som Zimbabwes officielle valuta.

Regeringen introducerede samtidig i 2019 en ny virtuel valuta: Real Time Gross Settlement (RTGS) dollar. RTGS var en regningsenheden, der var tænkt til brug ved alle bankoverførsler, elektroniske betalinger og forskellige betalingssystemer baseret på mobiltelefoner som EcoCASH, samt Zimbabwianske bond notes og bond coins.

Baggrunden for det, der i realiteten var en samtidig elektronisk pengeombytning og 300 pct. devaluering i forhold til amerikanske dollar, var en økonomi i ruiner.

Zimdollar falder som en sten

Den Zimbabwianske dollar – Zimdollaren – og RTGS tabte dog hurtigt tabt terræn, og offentligt ansatte, der har fået deres løn udbetalt i Zimdollars/RTGS har oplevet en drastisk reallønsnedgang. Markedet efterspørger derfor i stigende grad amerikanske dollar. Præsident Emmerson Mnangagwa var tidligere på måneden tvunget til at betale visse embedsmænd en sum i dollar.

Regeringen i Zimbabwe har i årevis haft et godt øje til pengevirksomhederne på de mobile platforme, især den største tjeneste – EcoCash, har været i søgelyset og anklaget for at bidrage til faldet i den

Andre ofre for regeringens desperate bestræbelser på at dæmme op for Zimdollarens fald er investorer på Zimbabwes fondsbørs. Aktiehandlernes muligheder for at købe aktier i dobbelt børsnoterede selskaber på børsen i Zimbabwe og afhænde dem på enten Johannesburg- eller London-børser, er nu stoppet med Zimbabwes regering forbud mod alle handler på Harare-børsen.

Zimbabwe – en fejlslagen stat

Præsident Emmerson Mnangagwa kom til magten i november 2017, efter at den mangeårige præsident, Robert Mugabe, trådte tilbage efter et militærkup og massedemonstrationer. Præsident Mnangagwa vandt i 2018 et kontroversielt valg præget af vold og valgsvindel.

Zimbabwe var engang en af de mest lovende økonomier på det afrikanske kontinent. Men under præsident Robert Mugabe blev landet præget af korruption, dårlig ledelse og i øvrigt lagt på is af det internationale samfund.

De 16 millioner indbyggere kæmper med en arbejdsløshed på over 80 procent foruden en tårnhøj inflation.

Tidligere Rhodesia

Republikken Zimbabwe, tidligere Sydrhodesia, Rhodesia og Zimbabwe-Rhodesia, er en republik i det sydlige Afrika. Zimbabwe er omkranset af Sydafrika i syd, Botswana i vest, Zambia i nordvest og Mosambique i øst og nordøst og har ingen kystlinje. Den nordvestlige grænse er defineret af Zambezifloden. Victoria Falls er et populært turistmål ved Zambezi. I syd er Zimbabwe separeret fra Sydafrika af Limpopofloden. Zimbabwe deler også en kort grænse med Namibia i vest via en smal landkorridor.

Landet har sit navn efter Great Zimbabwe, en oldtidsby i det sydlige Afrika, som var centrum for et stort rige kendt som Munhumutapa-imperiet. “Zimbabwe” kommer af Dzimbadzemabwe, der betyder “stort stenhus” på shona-sproget.

 

 

Ian Smith

Landet løsrev sig fra Storbritannien i 1965. På det tidspunkt var landet ledet af den hvide farmer Ian Smith, og det hvide mindretal opretholdt et strengt apartheid-styre.

Rhodesia var relativt velstående, men i realiteten kun støttet af Sydafrika. Rhodesia var gennem 70’erne præget af oprør og borgerkrig, og regeringen måtte til sidst overgive sig og udskrive frie valg.

Den 1. juni 1979 blev partileder Abel Muzorewa indsat som premierminister, og landet skiftede navn til Zimbabwe-Rhodesia.

37 år med Robert Mugabe

Da landet blev anerkendt som Zimbabwe i 1980, var det imidlertid med socialisten Robert Mugabe ved magten, som han beholdt i de næste 37 år. Da Mugabe blev præsident, udgjorde de hvide ca. 4 procent af befolkningen, men de ejede 70 procent af landets landbrugsjord, herunder alle de mest frugtbare områder.

Kontroversielle landreformer

Omfordelingen af landbrugsjord fra de store kommercielle farme har derfor stedse været et hedt politisk emne i Zimbabwe. Fra omkring 2000 førte den tvungne fjernelse af hvide jordejere til store prisstigninger på landbrugsvarer som korn og sukker, og Zimbabwes økonomi kollapsede. Zimbabwe var tidligere en vigtig madeksportør i regionen, men i de sidste år har hungersnød været udbredt på grund af Mugabes landreformspolitik.

Dette har efterladt den store majoritet af fattige og jordløse zimbabwianere i en værre forfatning på grund af et katastrofalt fald i produktiviteten, hyperinflation og omfattende arbejdsløshed.

I Zimbabwe er der jernbanenet på totalt 3.700 km. Vejnettet har en total længde på 90.000 km, hvoraf 19 pct. er asfalteret, og der er bygget 7 lufthavne med regulær trafik.

Air Zimbabwe må ikke beflyve EU, fordi selskabet ikke har været I stand til at dokumentere, at de lever op til internationale sikkerhedsregler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s