Danmark på tilbagetog i EU-politikken

EU-budget

På video-topmødet fredag den 19. juni 2020 nåede EU’s regerings- og statschefer ikke til enighed om EU’s enorme genopretningsfond på 750 mia. euro for at overvinde Coronavirus-krisen. Forslaget løber op i knap 5600 milliarder danske kroner. 500 milliarder euro foreslås ydet som tilskud til nødlidende medlemslande, mens 250 milliarder euro skal ydes som lån på lempelige betingelser. Der var ej heller enighed om EU-Kommissionens forslag til EU-budgetrammen for 2021-27 på 1100 milliarder euro. Det er godt 8200 milliarder kroner. Endelig var der ikke enighed om EU-Kommissionens skatteforslag til hvordan EU’s ”egne indtægter” kan øges i de kommende år.

Nyt Topmøde i juli

Fredagens videomøde varede lidt over fire timer, og som forventet var der hverken konklusioner eller resultater efter videokonferencen. Drøftelserne fortsætter på et nyt Topmøde face-to-face i ”midten af juli”, hvor Tyskland har overtaget EU-formandskabet.

Hvis der opnås enighed blandt EU’s stats- og regeringschefer, skal Europa-Parlamentet og de 27 nationale parlamenter efterfølgende godkende forhandlingsresultatet inden pengene kan frigives.

Knasterne

Formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, sagde efter videomødet, at knasterne var størrelsen af genopretningsfonden og fordelingen mellem tilskud (500 mia. euro) og lån (250 mia. euro), de hidtil ydede rabatter til Danmark, Holland, Østrig, Sverige og Tyskland, fordelingsnøglen for EU-midler og de tilknyttede betingelser, samt spørgsmålet om nye EU-skatter, der skal finansiere tilbagebetalingen af de 750 mia. euro, som i første instans skal lånes på kapitalmarkederne. Hertil kommer uenigheden om størrelsen af den finansielle budgetramme for 2021-27, hvor forslaget langt overstiger den overgrænse på 1 pct. af BNI, som flere lande kræver.

Danmark nettobidragyder

Danmark betaler langt mere til EU end vi modtager. Den danske regering, der tidligere som nettobidragyder og medlem af sparebanden ”The Frugal Four”, har været helt afvisende overfor EU-Kommissionens forslag, har tydeligvis indledt et ”elastisk tilbagetog”. Efter videomødet fredag sagde Mette Frederiksen på Marienborg:

”Her er brug for europæisk solidaritet, og her er Danmark som lille åben økonomi afhængig af, at alle de europæiske økonomier hurtigt rejser sig. Her er tilsagnet fra vores side helt entydigt: solidaritet og hjælp, ikke mindst til de hårdest ramte lande. Genopretningsfonden skal have muskel. Og så skal det selvfølgelig finansieres på en ordentlig og ansvarlig måde. Det har Danmark altid ment”.

Mette Frederiksen eftertænksom

Har Danmark interesse i øgede udgifter til EU?

Pludselig er et monstrøst EU-budget og tilskud til de uansvarlige og gældsplagede sydeuropæere ligefrem i Danmarks interesse. Mens der i brede dele af befolkning og erhvervsliv er klar opbakning til fordelene ved Det Indre Marked, er der på næsten alle andre områder alvorlig tvivl om Danmarks udbytte af EU-medlemskabet.

I modstrid med kendsgerningerne argumenterer regeringen nu – ligesom tænketanken EUROPA – med, at danske virksomheder og arbejdspladser generelt står til at vinde ved gennemførelse af Kommissionens forslag, der ovenikøbet forsøges solgt som en grøn og digital genopretningsplan.

Merudgifter på 6,7 mia. kr.

De danske årlige merudgifter ved Kommissionens budgetforslag er opgjort til 6,7 milliarder kroner af Finansministeriet, svarende til en stigning på over 0,3 procent af Danmarks BNI, der skal lægges oveni de nuværende årlige EU-bidrag på over 21 mia. kr. Forhandlingerne kan desuden ende med at EU bemyndiges til at opkræve skatter m.v. for at øge ”egne indtægter” med op til 2 pct. af det samlede BNI i EU.

Danmark modtager årligt i omegnen af 10 mia. kr. alt iberegnet fra diverse EU-kasser, og Danmark er dermed i forvejen nettobidragyder i særklasse til EU.

Hvordan vil Mette Frederiksen overvinde alle forbeholdene?

Spørgsmålet er, hvordan regeringen har tænkt sig først at overbevise sit eget bagland om fornuften i den førte EU-politik og dernæst om nye EU-skatter og den nationale finansiering af det øgede EU-kontingent?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s