Fusentasten Dan Jørgensen og klimamålene

Dan Jørgensen 1

Folketingets partier har i sjælden enighed vedtaget en målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning i 2030 med 70 pct.

Klimamålet om 70 pct. reduktion kræver at CO2-udledningen inden 2030 skal reduceres til omkring 21 mio. tons CO2-ækvivalenter.

Det er ikke Klimarådet, der har præsenteret målsætningen om reduktion på 70 pct., men Rådet understreger, at målsætningen, kræver ”en stor samfundsændring”, og behovet for en reduktionsindsats de næste ti år, som ”vil kunne mærkes i de fleste dele af det danske samfund”, og som vil kræve en ”markant indsats”.

For at nå klimalovens mål om 70 procents reduktion i 2030 vil det ifølge Klimarådet kræve indførelse af en CO2-afgift, der i 2030 vil være på 1.500 kr./ton CO2-ækvivalenter.

Klimarådet lægger ikke skjul på, at en sådan afgiftssats er et ”bærende element”, og forhøjelsen fra den nuværende afgift på 170 kr. /ton CO2e tjener som en pædagogisk illustration af, hvad der skal til, hvis man ikke gennemfører andre tiltag for at nå 70-procentsmålet.

Klimarådet mener i det hele taget, at der skal tages drastiske metoder i brug, som vil gøre ondt på såvel landbruget og landets virksomheder som den almindelige dansker, hvis den bredt vedtagne målsætning skal nås.

Ifølge Klimarådet vil det betyde, at både benzin, mælk og hakket oksekød bliver markant dyrere, hvis vi vil blive ved med at leve som i dag. Fuldt indfaset vil prisen for en liter benzin således stige med fem kroner i forhold til i dag, prisen på en liter mælk ryger to kroner i vejret, og et halvt kilo hakket oksekød bliver 13 kroner dyrere.

Klimarådet er ikke alene om at anbefale, at der lægges afgift på udledning af CO2 i overensstemmelse med princippet om at ”forureneren betaler”.

Senest har ”Small Great Nation”, der er et samarbejde mellem tænketanken Kraka og konsulentfirmaet Deloitte, og tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, tidligere overvismand og formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen og tidligere direktør i SFI og formand for en række kommissioner Jørgen Søndergaard, også anbefalet en mærkbar og gradvist stigende CO2-afgift på alle udledninger af drivhusgasser fra dansk territorium.

Forslagene om en CO2-afgift skal også ses i det perspektiv, at der samtidig lægges op til en reform og sanering i det virvar af såkaldte ”grønne afgifter”, der ses overalt på opkrævninger hos almindelige husholdninger, boligejere, bilejere og erhvervslivet m.v.

De største klimasyndere slipper billigt

Problemet med forslaget om en stærkt forhøjet CO2-afgift er, at de allermest CO2-udledende virksomheder i Danmark i væsentligt omfang undtages fra at betale de kommende danske klima-afgifter.

Begrundelsen er konkurrencen med 3. lande og for at undgå ”lækager”, hvor produktionen blot flytter ud af Danmark og EU. Frem til 2030 får 42 af de største udledere af CO2 i dansk industri derfor tildelt gratis CO2-kvoter fra EU til at dække deres udslip af drivhusgasser fra kul, gas og olie.

Efter Klimarådets forslag skal virksomheder i kvotesektorerne og landbruget fortsat have mulighed for fradrag på 80 pct. af deres historiske udledning.

Klimarådet anfører, at fradragsmodellen forudsætter, at den kan godkendes i henhold til EU’s statsstøtteregler, og derfor bør der være fokus på dette i udarbejdelsen af den konkrete model.

EU-godkendelsen er næppe noget problem. EU-Kommissionen har tidligere godkendt danske CO2-afgifter med den begrundelse, at der ikke i EU-traktaten er forbud mod at medlemslandene ”skyder sig selv i foden”.

Reaktionen

Dansk Industri, Dansk Metal, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer og Fagbevægelsens Hovedorganisation har sammen med alle Folketingets partier bakket op om målsætningen om 70 pct. reduktion af Danmarks CO2-udledning i 2030 i forhold til 1990.

Det er derfor et problem, at Lars Sandahl Sørensen fra DI, Claus Jensen fra Dansk Metal, Dansk Energi, Danske Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Lizette Risgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation straks har taget afstand fra en CO2-afgift af den størrelsesorden, som Klimarådet foreslår.

Statsminister Mette Frederiksen har samtidig fastslået at hun er socialdemokrat før hun er grøn. Klimaomstillingen må ikke øge uligheden eller gøre det mere besværligt at bo på landet. Den grønne omstilling må heller ikke reducere antallet af arbejdspladser i Danmark.

Socialistisk Folkeparti, de Radikale og Venstrefløjen forekommer begejstrede for Klimarådets forslag om CO2-afgifter.

Mens dansk erhvervsliv er modstander af drakoniske CO2-afgifter, tilkendegiver den konservative ordfører, Mette Abildgaard, at hun har appetit på CO2-afgifter.

Hvad så?

Klimaminister Dan Jørgensen afviser nu, at en CO2-afgift bliver en del af den klimahandlingsplan, der skal sikre at målsætningen om 70 pct. reduktion nås i 2030. Det bliver for dyrt her i corona-tiden, må man forstå.

Regeringen vil i stedet bygge to energiøer i Nordsøen og Østersøen frem mod 2030. Øerne skal kunne levere 4 GW – ifølge Dan Jørgensen 4 gigabyte! Vi skal endvidere have en grønnere varmesektor og genanvende mere affald. Efter sommerferien kan der komme flere forslag, ligesom vi kan se frem til en grøn skattereform senere.

Selvom det udestående reduktionskrav reelt er på mindst 25 mio. tons CO2-ækvivalenter, anslår regeringen optimistisk, at vi kan nøjes med kun at reducere med omkring 19 mio. tons.

Alligevel bidrager det netop præsenterede udspil ifølge regeringens egne beregninger kun med en brøkdel af reduktionskravet – omkring to millioner tons CO2-ækvivalenter i 2030.

Klimaministeren har i et interview i Børsen tilkendegivet, at Klimarådets forslag om en CO2-afgift er noget Georg Gearløs kunne have fundet på. Forslaget er også ”en smule fantasiforladt” og ”en skrivebordsøvelse”, mener ministeren. Til de politiske partier, der har udtrykt sympati for CO2-afgifter, siger han, at det er overraskende, at ”de kun har det her universitetsøkonomiske redskab i værktøjskassen”, som ifølge ministeren ”er blevet et vidundermiddel”, der ”ikke findes noget andet sted i verden”. Ministeren understreger, at klimaudspillet er stort set renset for afgifter, også flyafgifter.

Hvad nu?

Efter Dan Jørgensens helt utilstrækkelige udspil er spørgsmålet nu hvordan det store flertal i Folketinget, der uden tøven forpligtede sig på målsætningen om 70 pct. reduktion af Danmarks CO2-udledning i 2030, rent faktisk vil levere?

https://twitter.com/i/status/1263777493191987200

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s