Olieprisen den laveste i 18 år

Trump Biden Iowa 11 june 2019

Med Brent-priser på omkring 23 dollars pr. tønde er råolien faldet til det laveste niveau i 18 år i kølvandet på Covid-19 viruskrisen og den mindskede efterspørgsel efter energi og endnu en aggressiv udmelding fra Saudi Arabien i den verserende krig om markedsandele mod deres tidligere russiske allierede.

Der mindes om, at olieprisen I begyndelsen af 2020 lå på 65 dollars pr. tønde inden corona-virussen kuldkastede alle forudsigelser om energiforbruget.

Saudi Arabien har truet med at øge produktionen med yderligere 600.000 tønder pr. dag fra 1. maj og dermed bringe den samlede produktion op på 10.6 mio. tønder pr. dag.

Sammenholdt med et globalt olieforbrug, som falder støt i takt med at en stadig større del af den vestlige verden går i isolation, har denne udmelding bidraget til at presse olieprisen ned.

Lavere benzin- og naturgaspriser

Bilister og naturgaskunder nyder i øjeblikket godt af de lavere energipriser, der bidrager til at holde inflationsraten helt i bund. Til gengæld har olie- og benzinselskaber hårde tider. Goldman Sachs har vurderet at den globale olieefterspørgsel allerede er faldet med 25 pct. og olieprisen vil kunne falde helt ned til 10 dollar pr. tønde. En række selskaber står overfor at skulle tage stilling til at lægge en række produktionssteder i mølpose.

Negative konsekvenser for den amerikanske olieindustri

Præsident Donald Trump, som ellers har været en varm fortaler for lave energipriser, har efterhånden også en interesse i at olieprisen stiger fra de nuværende niveauer, da den lave pris begynder at true den amerikanske olieindustri og ikke mindst skaber problemer for landets mange skiferolie- og ethanolproducenter.

Præsident Trump har derfor indledt ”mæglingsforsøg” i den verserende ”oliekrig” mellem Saudi Arabien og Rusland. Hans telefonsamtaler med såvel Putin som kronprins Mohammed bin Salman har foreløbig stabiliseret olieprisen lige over 23 dollar, men om det vil være muligt at nå frem til en fælles forståelse, før både Rusland og Saudi Arabien gør alvor af deres trusler om at øge produktionen fra 1. maj, er tvivlsomt.

Bliver USA nødt til at ophæve Ruslands-sanktioner?

Hvis USA skal kunne gøre en forskel, vil det formentlig kræve ophævelsen at en række af de energirelaterede amerikanske sanktioner mod Rusland. Det kunne være det der skal til for at få Putin til at vende tilbage til forhandlingsbordet og bidrage til løsningen af konflikten mellem Moskva og Riyadh.

Vil de lave oliepriser vare ved?

Analytikere har imidlertid påpeget, at Saudi Arabiens og Ruslands oliedispositioner ikke betyder meget i forhold til det enorme fald i den globale olieefterspørgsel efter Covid-19-krisen. Afhængigt af krisens varighed, kan der derfor blive behov for en global produktionsbegrænsning, hvis man vil forhindre at bunden går helt ud af markedet.

Hvis en mere omfattende produktionsbegrænsning bliver nødvendigt, kan det betyde, at vi kan imødese stærkt stigende oliepriser, når krisen vender. Det skyldes, at det viol tage tid at genoptage produktionen fra brønde, der har været lagt i ”mølpose”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s