Corona-pandemien katastrofal for dansk økonomi

Lars Rohde

Danmarks Nationalbank har den 1. april 2020 offentliggjort en analyse, der forudser at dansk økonomi rammes hårdt af corona-pandemien.

Udbruddet af coronavirus, foranstaltningerne til at inddæmme smitten og afledte adfærdsændringer medfører en midlertidig og meget kraftig reduktion af den økonomiske aktivitet, særligt i første halvår af 2020. For året som helhed vurderer Nationalbanken at væksten bliver mellem -3 og -10 pct. end ellers.

Aktiviteten i en række brancher bliver meget hårdt ramt i en kortere periode som følge af virusudbruddet, de afledte omfattende foranstaltninger og ændret adfærd. Herefter vil der ske en gradvis genopretning af aktiviteten, når smittespredningen er under kontrol. Ifølge Nationalbanken er det usikkert hvor hurtigt og i hvilket omfang aktiviteten vil blive genoprettet.

De aktuelle foranstaltninger og ændret adfærd vil reducere aktiviteten med ca. 25 pct., mens de står på. En forlængelse af den nuværende situation med blot nogle få uger påvirker derfor den samlede vækst i 2020 mærkbart.

Nationalbanken påpeger, at den makroøkonomiske udvikling ikke styres af normale økonomiske sammenhænge, men af, hvordan virusudbruddet udvikler sig. Det gør det meget vanskeligt at skønne over udviklingen i 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s