Centralbankerne og corona-krisen

yuan dollar

Aflyste rejser, begrænsning i turisme og restaurationsliv, lukninger af skoler og universiteter, aflysning af begivenheder og hjemsendelser af offentligt ansatte og hjemmearbejde samt inden- og udenlandske leverandørers leveringsproblemer kan ikke undgå at betyde, at corona-situationen vil få økonomiske konsekvenser, der øger risikoen for at sidste års vækst vendes til egentlig recession i  verdensøkonomien.

USA

I USA pumpede den amerikanske centralbank torsdag og fredag likviditet for 1,5 billion – 1.500 milliarder – dollars ud på finansmarkederne.

Federal Reserve Bank of New York, som er den del af det amerikanske centralbanksystem, the Fed, der står for markedsoperationer, meddelte torsdag den 12. marts 2020, at den vil tilføre det såkaldte repo-marked 1,5 billion dollars i øget likviditet på det amerikanske obligationsmarked. I erklæringen blev markedsinterventionerne begrundet med et forsøg på ”at tackle de meget usædvanlige forstyrrelser på finansmarkederne som følge af coronavirus-udbruddet.”

På repo-markedet opkøber the Fed statsobligationer og andre værdipapirer med en tilknyttet aftale om, at sælger efterfølgende mod betaling af en mindre rente kan tilbagekøbe (repo) papirerne til samme kurs.

Allerede torsdag tilbød the Fed repoforretninger for 500 milliarder dollars, og fredag den 13. marts har the Fed fulgt op med tilbud på 1 billion (1000 milliarder) dollars i repo-forretninger.

Beslutningen om dramatisk at øge omfanget af Fed-repo-operationer kom “efter instruktion” fra Federal Reserve formanden, Jerome Powell, sagde New York Fed i en erklæring.

Feds initiativ til at tilføre de finansielle markeder likviditet kommer midt i bekymringen blandt økonomer og investorer for de potentielle økonomiske konsekvenser af coronavirus-udbruddet, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, torsdag den 12. marts 2020 formelt erklærede var en pandemi.

Alle tre store amerikanske aktieindekser faldt næsten 8 procent torsdag, efter at præsident Trump forbød alle rejser fra Den Europæiske Union til USA og lovgiverne i Kongressen baksede med en økonomisk redningsplan.

Den amerikanske centralbank sænkede renten i sidste uge, og Feds indgriben i de finansielle markeder repræsenterer et markant skift i centralbankens plan om at nedbringe de beholdninger af gælds- og værdipapirbeholdninger, der blev opbygget i forbindelse med finanskrisen og recessionen i 2008.

I løbet af 2018 og 2019 var Fed begyndt at sælge de mere end 4.000 milliarder dollars i aktiver, der blev købt for at stimulere økonomien efter finanskrisen i 2008.

Fed intervenerede kortvarigt på repo-markedet mod slutningen af ​​2019 og igen i februar 2020 for at holde obligationsmarkedet flydende.

Banker og talsmænd for den finansielle sektor har under hele coronavirus-panikken forsikret, at de har kapital nok og likviditet til at holde det finansielle system stabilt. Præsident Trump mødtes onsdag med administrerende direktører for de fleste af de største amerikanske banker og han understregede bankernes finansielle styrke i hans tale til nationen onsdag aften: “Dette er ikke en finanskrise. Dette er bare en midlertidig krise, som vi som nation sammen vil overvinde”, sagde Trump. “Vores banker og finansielle institutioner er fuldt kapitaliserede og utroligt stærke, og vores arbejdsløshed er på et historisk lavpunkt”, fortsatte Trump. “Denne enorme økonomiske velstand giver os fleksibilitet, reserver og ressourcer til at håndtere enhver trussel, der kommer vores vej.”

Europa

Den Europæiske Centralbank (ECB) meddelte torsdag den 12. marts 2020, at banken er klar med et låneprogram til banker, som kan låne til en lavere rente end normalt. Programmet er særligt målrettet til at sikre flere udlån til små og mellemstore virksomheder.

Desuden vil ECB ligesom the Fed i USA øge sit opkøbsprogram af obligationer med 120 milliarder euro frem mod slutningen af 2020. Det kan betyde, at store virksomheder, som skal låne penge, får det til en lidt lavere rente end i dag. Til gengæld har ECB ikke nedsat renten, som nogle økonomer ellers på forhånd havde ventet. Renten er allerede negativ på minus 0,50 procent, og vurderingen har været, at en yderligere nedsættelse ikke ville have realøkonomisk effekt.

– ECB sikrer med dagens pengepolitiske pakke, at bankerne har tilstrækkelig likviditet til at øge udlånet til de virksomheder der oplever tab i forbindelse med virusudbruddet, siger han i en skriftlig kommentar.

Med paletten af tiltag følger ECB i hælene på flere andre centralbanker, der også har sat tiltag i søen for at mindske de økonomiske konsekvenserne af virusset.

I Storbritannien er der også indført et låneprogram, som især er tiltænkt små og mellemstore virksomheder.

Det danske aktiemarked har mistet mellem 25 og 30 pct. af sin kursværdi siden starten af corona-krisen og finansanalytikere sammenligner med situationen i 2008 og Black Monday tilbage i 1987.

Danmark

I Danmark har Folketinget fredag den 13. marts godkendt en hjælpepakke til erhvervslivet, der bl.a. omfatter udskydelse af A- og B-skat og AM-bidrag for samlet over 90 milliarder kroner. Udskydelse af moms for store virksomheder for estimeret 30 milliarder kroner og en forøgelse af det beløb, firmaer må have stående på deres skattekonto hos staten. Virksomheder, der har måttet aflyse arrangementer med over 1.000 deltagere, kan i et vist omfang få kompensation. Samtidig er mulighederne for løn- og sygedagpengekompensation udvidet, ligesom der er etableret garantiordninger for 70 pct. af nye lån til henholdsvis små og store virksomheder og ordningen om arbejdsfordeling er gjort mere fleksibel.

For de store systemiske pengeinstitutter er den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer frigivet. Den skal understøtte bankernes mulighed for med at låne penge ud til nødlidende virksomheder i krisetider. Dermed vil der være 200 milliarder kroner mere til udlån.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s