Corona-krisen sænker renten i USA

Jerome Powell1

Corona-krisen fik tirsdag den 3. marts 2020 den amerikanske centralbank – Federal Reserve – til at sætte renten ned med et halvt procentpoint til 1,25 pct.

Det er den største rentenedsættelse siden finanskrisen, og Federal Reserve står klar med yderligere rentenedsættelser, hvis det bliver nødvendigt.

Selvom finansmarkederne havde ventet en rentenedsættelse i forbindelse med det næste ordinære møde i rentekomiteen den 18. marts 2020, kom tirsdagens nedsættelse som en overraskelse.

G-7

Tidligere tirsdag havde G7-landenes finansministre og centralbankchefer på en telefonkonference vurderet den økonomiske situation som følge af Corona-virsussen. Efter konferencen udsendte G7-sammenslutningen en fælles erklæring om at bruge alle forhåndenværende redskaber til at sikre stærk og holdbar vækst og modvirke negative risici – ”to do whatever it takes”.

De første dødsfald i USA som følge af Corona-virus blev rapporteret lørdag og onsdag er antallet stadig begrænset til 6 døde.

Federal Reserve

Centralbankchef Jerome Powell sagde på pressemødet efter rentenedsættelsen, at banken ikke forholdt sig til de sundhedsmæssige aspekter, men alene til risiciene for økonomien. Centralbanken havde noteret sig at der allerede havde været mærkbare konsekvenser i rejse- og turismeindustrien og at mange virksomheder, der var afhængige af internationale og kinesiske forsyningskæder, var urolige. Det var dog endnu for tidligt at vurdere hvor hårdt den amerikanske økonomi ville blive ramt.

Finansmarkederne stadig urolige

Finansmarkederne reagerede ikke umiddelbart positivt på den amerikanske rentenedsættelse. Børsfolkene er tydeligvis nervøse for de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen, og frygter at en rentenedsættelse på 0,5 pct.-point, ikke er tilstrækkeligt. I hvert fald faldt Dow Jones indekset med 785.9 point og fjernede dermed de fleste af mandagens kursstigninger.

Samtidig søgte investorerne ly hos de sikrere statsobligationer, hvor kurserne på U.S. Treasury steg og obligationsrenten faldt. Guldprisen steg med 2.9 pct.

Trump kræver yderligere rentenedsættelser

Præsident Donald J. Trump tilkendegav på Twitter, at han gerne havde set en større rentesænkning, og han gjorde opmærksom på at det amerikanske renteniveau var højere end i konkurrentlandene:

Tweet trump rente

Jerome Powell har klart tilkendegivet, at centralbanken ikke er til sinds at lade politiske hensyn styre bankens dispositioner.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s