Social skatteunddragelse

Lisbeth Zornig Andersen

I et længere debatinterview i Kristeligt Dagblad den 29. februar 2020 mener forfatter Lisbeth Zornig Andersen, at nye tal fra Kommunernes Landsforening, der viser, at flere end hvert syvende barn får stillet en psykisk diagnose, vidner om, at vi har fået skabt et samfund, der tidligt lægger et ekstremt pres på os.

Hvor har Lisbeth Zornig Andersen været?

Det er ikke meget, vi har hørt om Zornig Andersen siden hun gik konkurs i august 2019. Konkursen efterlod en ubetalt skattegæld til SKAT på 1,4 mio. kr., selvom Zornig Andersen i månederne op til konkursen havde overført 700.000 kr. til hendes mand, Mikael Lindholm.

Siden er det kommet frem, at Lisbeth Zornig og hendes mand gennem et selskab – Soft Talk – etableret af Zornigs eksmand, tilbyder foredrag og formidling af “viden, der forandrer”.

Torben Bagge, der leder skatteafdelingen i advokatfirmaet TVC, er kritisk overfor konstruktionen: ”Det virker, som om man gør, hvad man kan, for ikke at betale en gæld til det offentlige og dermed bidrage til vores alles bedste via samfunds kassen”, siger han ifølge Ekstrabladet.

Hvorfor Kristeligt Dagblad netop nu vælger at bringe et større interview med Lisbeth Zornig Andersen må uvægerligt give anledning til undren hos mange læsere. Lisbeth Zornig Andersen havde tidligere – som mønsterbryder, arbejdet med socialt udsatte borgere og som formand for Børnerådet – i høj grad offentlighedens opmærksomhed.

Møgsagerne

I 2013 tildelte SF’s daværende formand, socialminister Annette Vilhelmsen, uden om alle procedurer Lisbeth Zornig Andersens projekt ”Stemmer på Kanten” en million offentlige kroner. I 2016 blev Lisbeth Zornig Andersen og hendes mand Mikael Lindholm idømt bøder på 22.500 kr. for menneskesmugling ved i 2015 at have kørt en syrisk familie gennem landet til Sverige. I 2019 gik Lisbeth Zornig Andersen så konkurs med hendes personligt ejede selskab, og efterlod den nævnte skattegæld på 1,4 mio. kr. ligesom der var andre forhold omkring konkursen som f.eks. værdiansættelsen af en bil, der påkaldte sig kritik.

Reklame for ny bog?

Siden konkursen har der været helt stille omkring Lisbeth Zornig Andersen, indtil Kristelig Dagblad den 29. februar 2020 vælger at promovere Zornigs synspunkter på årsagerne til psykisk mistrivsel hos børn og unge.

Forklaringen finder man ved at konsultere hjemmesiden for Soft Talk, hvor det den 28. februar 2020 oplyses, at Lisbeth Zornig Andersen udgiver en ny bog –  Tigersdyrskuren – om livsmestring og hvordan man kan opnå sundhed, selvværd og velvære.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s