Dansk Erhverv til diplomatiets undsætning

Udenrigsministeriet
Dansk Erhverv mener, at besparelserne på Udenrigsministeriets område skal stoppe, og at der skal findes penge til styrke tilstedeværelsen på vigtige ambassader og til opgradering af handels- og eksportområdet.

Dansk Erhverv kommer diplomaterne i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads til undsætning. Skatteyderne skal finansiere øgede ressourcer til Udenrigsministeriet, der skal gå til, at danske virksomheder lettere kan få adgang til nye markeder og vinde nye markedsandele dér, hvor de allerede er til stede.

”Blåfrakkerne” og ”lakskoene”
Når Brian Mikkelsen, der har en lidet glorværdig fortid som minister, kommer folkene i Udenrigsministeriet (af kollegerne på Slotsholmen kaldet ”blåfrakkerne” og ”lakskoene”) til undsætning, hænger det sammen med, at de bevillingsmæssigt trange tider på Asiatisk Plads, nu kan mærkes af Dansk Erhvervs medlemmer. De skal nu selv betale for ydelser, der tidligere har været finansieret af skatteplagede danske borgere.

Det ville have klædt Brian Mikkelsen, hvis han som mangeårig konservativ minister havde indtaget det samme standpunkt i skiftende regeringer. Men på Hambros Allé kender hykleriet som bekendt ingen grænser.

Overhead-finten
Udenrigsministeriet har i mange år og under skiftende regeringer været særdeles kreativ i bogføringen af træk på rammen for udviklingsbistand. Ministeriet har beregnet sig et klækkeligt overhead på 5 – 7 pct. for at administrere støtten til verdens allerfattigste mennesker. Den såkaldte overhead-finte har lunet gevaldigt i den almindelige udenrigstjeneste i de mange år, hvor udviklingsbudgettet var støt stigende.
Udenrigsministeriet har bidraget til finansiering af stigende udgifter på flygtningeområdet

I 2015, 2016 og i 2017 blev der af de forrige og nuværende regeringer gennemført besparelser på bistandsrammen til at dække de stærkt stigende udgifter til flygtningeområdet.

Trange tider
Overhed-finten gav dermed bagslag, de mistede overhead betød, at Udenrigsministeriet i tilgift til de reducerede bistandsopgaver har måttet gennemføre betydelige besparelser på den almindelige udenrigstjeneste. Antallet af udsendte er reduceret, diplomaternes ude-, hjemme- og andre tillæg har været truet, og huslejer er nedbragt til fornærmeligt sømmelige niveauer.

Det har næppe betydet at Dansk Erhvervs medlemmer lå søvnløse, men samtidig har udenrigsministeriet stedse øget kravene til betalingen for bistand til eksportfremme. De fedtede bevillinger gjorde det vanskeligere at repræsentere Danmark i det fremmede, hvor danske ambassadører ellers tidligere ikke så sjældent var cocktailselskabernes feterede midtpunkt. Alt det er slut, hvis ikke danske eksportvirksomheder selv betaler, og seriøse eksportørers villighed til at betale for fester i krystallysekroners skær er efterhånden en sag blot.

Alt i alt har udviklingen betydet, at ikke kun har Danmarks renommé i diplomaternes selvforståelse lidt skade – måske ubodelig skade! – det har også betydet, at ansatte i udenrigsministeriet har følt sig de-klassificeret til almindeligt centraladministrativt DJØF-niveau og danske eksportvirksomheder er opkrævet betaling for udenrigstjenestens bistand.

OECD-reglerne overholdt
Medlemmer af Folketinget og repræsentanter for det vidtforgrenede bistandsmiljø har antydet, at overhead-finten har været i strid med OECD-reglerne. Realiteten er, at OECD’s udviklingskomité, Development Assistance Committee, faktisk i de såkaldte DAC-regler har tilladt, at udgifter til flygtninge og et vist overhead indgår i den opgørelse af udviklingsbistanden, der indberettes til OECD. OECD har imidlertid ikke fastlagt detaljerede regler, og forladt sig på medlemslandenes sømmelige tilbageholdenhed.
I finanslovene for 2018, 2019 og 2020 er tilført nye midler

På grund af faldende udgifter til håndteringen af flygtninge i Danmark er der på finanslovene ført midler tilbage til udviklingsbistanden. Den nuværende regering vil angiveligt bruge en stor del af de nye penge på klima og kvinders rettigheder, seksualundervisning og reproduktiv sundhed. Dermed fastholder regeringen dansk udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNP, men resultatet vil også være, at selvom Udenrigsministeriet tilføres overheadbidrag, tilføres der ikke nye penge til eksportfremme.

https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/239388/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czoxNToiQnJpYW4gTWlra2Vsc2VuIjt9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s