Når borgerlige partier ikke stiller krav til klimapolitikken – ensidigt fokuserer på at ændre klimaet og fuldstændig negligerer opgaven med at tilpasse samfundet til en uafvendelig klimaudvikling, vi kun i begrænset omfang har indflydelse på.

Dan Jørgensen 1

I stedet for at bygge dæmninger, udbygge dræn- og kloaksystemer og forhindre bosættelser i lavbundsområder har venstrefløjen kastet sig over klimapolitikken som det nye våben i kampen for mere regulering af borgerne og flere af borgernes penge til staten at råde over.

På nationaløkonomisk plan er argumentationen, at siden finanskrisen i 2007-8 har den globale økonomiske vækst været lavere end den gennemsnitlige vækst efter 1945. Venstrefløjen argumenterer, at årsagen er, at i de fleste vestlige lande føres der en alt for passiv finanspolitik. I stedet for at stimulere økonomi og beskæftigelse har de fleste regeringer fra 2011 gjort det modsatte.

En mere aktivistisk klimapolitik vil indebære en kraftig stigning i de offentlige udgifter til forbrug og investeringer. Det er det, der skal til – en Green New Deal som foreslået af Demokraterne i USA og de grønne i Europa vil indebære massive offentlige investeringer i ren energi, offentlig transport, elbiler osv. Udgifterne ville dog – hedder det – betale sig selv ved at genoprette et bredere økonomisk grundlag, som med flere jobs og forbrugsmuligheder vil være en gevinst for alle.

Venstrefløjens pointe her er, at klimaskeptikere overdriver prisen på klimaforebyggelse, og glemmer at verdensøkonomien under alle omstændigheder har brug for regelmæssige doser af stimuli. Borgerlige partier og herunder formentlig mange klimaskeptikere opfatter klimainvesteringer, der sigter på at begrænse den globale opvarmning, som en økonomisk omkostning. VI kan godt øge de offentlige udgifter til vindmøller, solceller, elbiler etc. men det vil ske på bekostning af investeringer, der kunne have øget velfærd og økonomisk vækst. En for ambitiøs klimapolitik vil ifølge denne tankegang være værre end ikke at gøre noget.

Venstrefløjen og klimaaktivisterne hævder, at vi ikke har noget valg, og de hilser det samtidig velkomment, at klimalovgivning legitimerer mere regulering af borgerne og at staten får mulighed for at råde over flere af borgernes penge.

Er det pludselig blevet borgerlig politik?

Er det nu Det Konservative Folkepartis program?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s