NATO-konference

NATO

Den 29. november 2019 modtog medlemmerne af Atlantsammenslutningen og de tilmeldte til NATO-konferencen den 10. december 2019 en opdatering om forberedelserne og den store interesse for at deltage i 70-års jubilæumskonferencen.

Atlantsammenslutningens generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, oplyste, at konferencen blev afholdt i samarbejde med den amerikanske ambassade og det i fællesskab var lykkedes ”at skabe rammer for en international konference, der har tiltrukket bl.a. amerikanske forskere til København. Det har givet genlyd – også uden for landets grænser – og det viser, at der er interesse for NATO og NATO’s arbejde samt for Atlantsammenslutningen. Derfor kan jeg kun opfordre til, at interesserede hurtigt tilmelder sig konferencen, hvis de vil opleve det unikke arrangement på Frederiksberg Slot.”

Det oplystes, at blandt de bekræftede oplægsholdere var Stephen G. Brooks, professor, ph.d. ved The John Sloan Dickey Centre for International Understanding, Dartmouth College; Peer Henrik Hansen, museumsdirektør, ph.d. for Langelandsfortet; admiral Tim Sloth Jørgensen, programchef, Industriens Fond; Kristian Søby Kristensen, seniorforsker, ph.d., vicecenterchef for Center for militære Studier; kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for Søværnskommandoen; kontreadmiral Henrik Ryberg chef for Forsvarsakademiet; og Richard Weitz, Senior Fellow, ph.d., direktør for Political-Military Analysis, Hudson Institute.

Vært er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen; og ambassadør Carla Sands, den amerikanske ambassade i København.

Moderator er Clement Kjersgaard.

Stanley R. Sloan ikke på programmet

Analytikeren Stanley R. Sloan figurerede ikke på programmet, og det underbygger den amerikanske ambassades påstand om, at Sloans sene invitation ikke var sket i samråd med ambassaden.

Stanley R. Sloan er en velkendt kritiker af præsident Donald Trump, som tillægges instinkter ”instinkter affødt af en narcissistisk personlighed, hans behov for at blive elsket, hans personlige familie og finansielle bevæggrund samt hans beundring af ‘stærke ledere’.”

Stanley R. Sloan ytrer sig jævnligt i offentligheden i hårde vendinger om præsidenten. På Sloans Twitter-profil er der jævnlige kommentarer om Trump, herunder om præsidentens ”sygelige” adfærd.

Atlantsammenslutningen hævder, at Stanley R. Sloan havde lovet at levere et ”upolitisk og objektivt indlæg” på Frederiksberg Slot.

Sloan har søndag den 7. december – efter aflysningen – på Facebook offentliggjort, det han ville have sagt på konferencen.

Der er på ingen måde tale om en ”upolitisk og objektiv” tale, men et partisk indlæg, der tydeligvis har det sigte at at miskreditere præsident Trump.

Jeg er ikke vidende om, at præsident Trump skulle have udtalt en hensigt om at opgive NATO. Det er velkendt, at Trump ønsker, at Europa skal bidrage mere til alliancen, både økonomisk og militært. NATO-topmødet i London bekræfter, at det faktisk er ved at ske. Sloans ”scenarier” er helt ude i hampen. Hans forudsigelse af, at et genvalg af Trump i 2020 vil indebære NATO’s opløsning, kan kun karakteriseres som en del af Demokraternes valgpropaganda.

Hvorfor aflysningen af Stanley R. Sloan skulle føre til aflysningen af hele konferencen, er svært at forstå.

Det er paradoksalt, at netop Atlantsammenslutningen skulle være anledning til at skabe tvivl om styrken af det transatlantiske forsvarssamarbejde. Hvad vil Generalsekretæren gøre ved det?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s