Finans Danmark og udvikling af bæredygtig samfundsøkonomi

FinansDanmark Tillid

Finans Danmarks Forum For Bæredygtig Finans vil på Finans Danmarks årsmøde den 2. december 2019 lancere en række anbefalinger til, hvordan finanssektoren kan bidrage til en bæredygtig omstilling af økonomien.

Gennem Panama-papers, hvidvasksagen, svindel med refusion af udbytteskat og Flexinvest Fri, hvor Danske Bank bevidst snød 87.000 kunder med alt for høje aftalegebyrer og negativt nettoafkast, har vi fået indblik i finanssektorens hidtidige bestræbelser på at sikre bankernes egen økonomi. Sektorens seneste bidrag til en bæredygtig omstilling af økonomien er kravet om negativ forrentning af indeståender på over 750.000 kr.

Baseret på alle hidtidige erfaringer vil den danske finanssektor tage sig dyrt betalt for at bidrage til realisering af Paris-aftale og FN’s Verdensmål. Almindelige privatkunder rådes derfor til at stålsætte sig til de regninger, der den 2. december 2019 vil blive udskrevet til det flertal af borgere, der er tvunget til at benytte et dansk pengeinstitut.

https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/finans-danmark-i-klimapartnerskab-med-regeringen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s