Når Finanssektoren hvidvasker sig selv!

Hvidvask

Finans Danmarks Hvidvask Task Force er den 26. november 2019 kommet med 25 anbefalinger, der ikke kun er møntet på den finansielle sektor, men sætter ”turbo på en fælles indsats” i forhold til bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

Man må forstå, at nok har pengeinstitutterne forsøgt at tage opgaven med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering på sig, men samfundet har svigtet ved ikke at stille de værktøjer til rådighed, som pengeinstitutterne har behov for, for at løse opgaven.

Man må forstå, at når hvidvasklovgivningen bliver overtrådt, er det fordi lovgivningen er kompliceret og pengeinstitutterne ikke har vidst bedre. Finans Danmarks Task Force anbefaler derfor bl.a., at der til hvidvasklovgivningen følger vejledning, der er aktuel, og som særligt underbygger de regelområder, hvor anden lovgivning krydser med hvidvasklovgivningen samt yderligere vejledning om konkrete situationer, hvor der er sparsom vejledning af finde i reglernes forarbejder.

Finans Danmarks Hvidvask Task Force dokumenterer behovet for uafhængig kontrol og tilsyn med den danske finanssektor, og det kan kun gå for langsomt med at Danmark tilslutter sig EU’s Bankunion.

http://finansdanmark.dk/40201.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s