Mangel på rettidig omhu på Esplanaden

Skipper Rederiforeningen
Den 11. november 2019 blev det fra Esplanaden i København oplyst, at A.P. Møller Maersks driftsdirektør (COO, Chief Operating Officer), Søren Toft, stopper omgående i rederiet efter 25 år. Det sker ifølge Maersk, fordi han søger en anden udfordring udenfor selskabet.

Søren Toft
Søren Toft har været en markant talsmand for Maersk, der blandt andet har stået for annonceringen af rederiets initiativer vedrørende bæredygtighed, målsætningen om CO2-neutralitet i 200, investeringerne i alternative brændstoffer og – så sent som i sidste uge – rederiets projekt med container-batterier.

Meldingerne fra Søren Toft har undertiden virket lovlig optimistiske. Annonceringen af, at containertrafikken fremover skulle drives af madolie, forekom således forhastet.

Spørgsmålet er om ikke Søren Toft – som så mange andre i Maersk – er fældet på mangel af rettidig omhu?

Allerede den 1. januar 2020 vil Maersk stå over for en kæmpe udfordring. Med årsskiftet træder nye, strengere svovlregler, der er blevet vedtaget i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, i kraft for den internationale skibsfart. Herefter må skibe kun sejle på brændstof med et svovlindhold på 0,5 procent, medmindre skibet har installeret en såkaldt scrubber, der renser røgen for svovl. Det er en signifikant reduktion fra de nuværende 3,5 procent.

Det betyder, at fra 1. januar 2020 skal et årligt forbrug på mere end 250 millioner ton HFO (Heavy Fuel Oil med 3.5 pct. svovl) omlægges til svovlfattige brændstoffer
I Nordsøen, Østersøen samt farvandet omkring Nordamerika er der allerede i dag endnu skrappere svovlregler. I de såkaldte SECA-zoner må skibene kun sejle med brændstof, der har 0,1 procent svovl.

2.700 skibe forventes at have røggasrenseanlæg (scrubbers) installeret 1. januar 2020 og kan dermed fortsætte med at bruge HFO.

Rederiforeningens Maria Skipper Schwenn
Det er op til de enkelte lande at håndhæve de nye svovlregler. De danske rederier har 2/3 af deres aktivitet uden for Europa, og derfor har det været afgørende at sikre en robust og effektiv håndhævelse af de nye regler på internationalt niveau.
”Danske Rederier har fra start bakket op om indførslen af de nye svovlkrav, da svovlreduktionen vil gavne både sundhed og miljø på hele kloden. Men det er helt afgørende, at reglerne følges op med et effektivt, ensartet og globalt håndhævelsessystem, som indeholder hårde sanktioner over for rederier, der snyder. Det er den eneste måde, vi kan sikre lige konkurrencevilkår for alle samt opnå den miljøgevinst, som reglerne skulle give. Den nye lavsvovlsolie forventes at blive omkring 200 US dollars dyrere per ton end det brændstof, skibene sejler på i dag. Det betyder, at man kan spare i omegnen af 6 mio. kroner på en returfart fra Japan til Europa, hvis man snyder og bruger det brændstof med mere svovl end de nye regler tillader”, siger Maria Skipper Schwenn.
På dansk opfordring har IMO derfor vedtaget det såkaldte ”Carriage Ban”. Det medfører, at det er forbudt at have brændstof om bord med en højere svovlprocent end 0,50 pct. med mindre man har en scrubber installeret. Forbuddet betyder, at håndhævelsen bliver mere simpel og effektiv.
Medlemslandene i IMO mødes i London i næste uge, og en ensartet gennemførelse af det globale svovlkrav, der gælder fra 1. januar 2020, står højt på dagsordenen.

Har USA udnyttet situationen?
Mens Maersk har tumlet med madolie, sejldrift og batterier har USA udnyttet de aktuelt lave priser på højsvovlholdigt brændstof og har opkøbt store mængder af den tungere olie. Det skriver Reuters baseret på unavngivne tradere og analytikere.
Opkøbene sker, fordi USA ifølge nyhedsmediet vil omdanne den tunge brændselsolie til et renere produkt forud for 1. januar 2020.
Handlerne er ifølge olieanalysefirmaet Vortexa blevet indgået med Rusland og lande, der tidligere hørte under Sovjetunionen, skriver Reuters. I oktober importerede USA ifølge Vortexa 1,35 mio. ton brændstofsolie fra de lande, og det niveau ventes at blive fastholdt i november.
Dertil har og kommer USA også til at modtage laster fra Jordan, skriver nyhedsbureauet.

Maersk

CEO for verdens største containerrederi, Maersk, Søren Skou, har vurderet, at det nok er en af de absolut største ændringer i shipping-industrien de seneste 20-30 år. Vi skal til at sejle med en helt anden type brændstof, der indeholder meget mindre svovl. Det støtter vi helt og holdent, for det er jo forurening, der basalt set slår mennesker ihjel i dag,” sagde Søren Skou, på et pressemøde efter koncernens regnskab for første kvartal. Men de mange omkostninger, der er forbundet med skiftet, vil i sagens natur udgøre en finansiel risiko for rederierne. “Det kunne sagtens være noget, der nærmer sig en ekstraregning på 15 mia. dollar for containerindustrien. For vores vedkommende vil det så være 2 mia. dollar, så risikoen er selvfølgelig, at vi ikke kan få vores kunder til at betale for det,” sagde Søren Skou.

Rederierne har allerede i stor stil varslet ratetillæg som konsekvens af ændringen af retningslinjerne. Maersk har således meddelt sine kunder, hvordan svovltillæggene bliver på kontrakter på op til tre måneder. Det sker efter, at rederiet har beregnet sig frem til en prisforskel på 200 dollar pr. ton højsvovlsholdig fuel og lavsvovlsolie.
Maersk har desuden installeret scrubbere på syv af sine helt store Triple-E skibe siden sommer, skriver Alphaliner. Mere end 100 containerskibe i den globale flåde er taget ud for få scrubbere monteret.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s