Juncker Planen sikrer investeringer i danske virksomheder

EIB
Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsbank vil samarbejde om at investere 1,12 milliarder kroner i danske virksomheder. Samarbejdet er understøttet af den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er hovedsøjlen i den såkaldte Juncker Plan, der skal fart i investeringerne i EU.

Samarbejdet giver en vis dækning for eventuelle tab som følge af investeringen. Det giver derfor Vækstfonden og EIB en mulighed for at løbe en større økonomisk risiko end eksempelvis banker.

Med en unik platform til egenkapitalinvesteringer vil parterne bidrage til at understøtte og accelerere danske virksomheders vækst, så de har den nødvendige finansiering til at kunne vokse, innovere og skalere internationalt.

Vækstparate SMV’ere
Investeringerne vil blive placeret i ”vækstparate” små og mellemstore danske virksomheder på jagt efter kapital. De enkelte investeringer forventes at blive i størrelsesordenen 35 til 150 millioner kroner.

Formand for Vækstfonden, Claus Gregersen, fremhæver at investeringssamarbejdet med EIB sikrer at mere end 500 mio. kr. fra EU nu investeres direkte i danske virksomheder og gøre det muligt at fastholde virksomhedernes base i Danmark, når de for alvor skalerer internationalt.

OW Bunker
Claus Gregersen er i øvrigt mest kendt for sin involvering i skandalen omkring OW Bunker. Da tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsens udnævnte Claus Gregersen, adm. direktør i Chr. Augustinus Fabrikker A/S, men tidligere adm. direktør i Carnegie Investment Bank, som formand i Vækstfonden, blev det i finansverdenen anset for at være særdeles problematisk.

Det er sandsynliggjort, at Carnegies danske direktør, Claus Gregersen, kendte alt til konkursramte OW Bunkers spekulationsforretning, som oliehandelsselskabet baserede en stor del af sin indtjening på. I flere år op til børsnoteringen skulle OW Bunker have tjent op mod halvdelen af driftsindtjeningen på ren spekulation, hvilket aldrig blev nævnt i børsprospektet. Det var Carnegie, hvor Claus Gregersen var adm. direktør (og Morgan Stanley), som rådgav OW Bunker og tilrettelagde hele børsnoteringen, der heller ikke omtalte kapitalfonden Altors frugtesløse forsøg på at sælge OW Bunkers.
Kun 7 måneder efter børsintroduktionen i 2014 gik OW Bunker A/S konkurs.

EU-Kommissionens pressemeddelelse: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6254

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s