Hvorfor yder staten huslejetilskud til Den Russiske Ambassade?

Russiske ambassade
Det fremgår af den socialdemokratiske regerings forslag til finanslov (34 § 06.11.15.20.), at den danske stat siden 2011 har ydet et årligt kontant tilskud til Den Russiske Ambassade til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene.

I 2019 har tilskuddet udgjort 900.000 kr. og det samme tilskud forventes ydet i de kommende år.

I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Den Russiske Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

Det bemærkes, at også Det Europæiske Miljø agentur, Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kulturfond ligeledes modtager ejendomsskattekompensation fra staten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s