Something Rotten in Denmark?

Mikkel Bolt.jpg

På Kunsthistorie ved Københavns Universitet er der til det kommende studieår optaget 66 studerende. Mange håbefulde ansøgere er ikke optaget, men de kan til gengæld i WeekendAvisen læse om hvad de går glip af – herunder kunsthistorikeren Mikkel Bolt. Man forbavses, når man erfarer at den overbeviste marxist forleden tiltrådte som professor i politisk æstetik ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet.
Årsagen er måske, at hr. Bolt, der egentlig hedder Rasmussen, er flittig og har publiceret en del. På Forlaget Nemo har han f.eks. i juni 2017 udgivet ”Trumps kontrarevolution”, og han arbejder på en bog om den vestlige marxismes selvkritik i perioden efter maj ’68. Den har arbejdstitlen ”På råbeafstand af marxismen”.
Mikkel Bolt tror stadig på revolutionen som ”ophævelsen af kapitalens produktionsmåde og dominansformer”, og han er i løbet af de senere år vendt tilbage til Kapitalen og Marx’ øvrige skrifter.
Det er også på universitetet, på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, at man skal arbejde for politisk forandring, mener Mikkel Bolt. Han er med til ”at forberede revolutionen ved at analysere dens betingelser og tænke i sammenhængende, kritiske analyser af de ting, der skaber ulighed i samfundet”, forklarer han.
Mikkel Bolt har også gjort sig bemærket ved offentligt at opfordre folk til at lade være med at stemme til folketingsvalget i protest mod en styreform, der ifølge den marxistiske kunsthistoriker i løbet af de seneste 30 år er blevet tømt for politisk indhold og vilje. ”Problemet er, at demokratiet er blevet en tom teaterkulisse”, lød det.

https://www.weekendavisen.dk/2019-30/kultur/paa-raabeafstand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s